En jurists bekjennelser

Av

Å fordele skyld i Nav-skandalen virker meningsløst, om ikke annet så fordi absolutt alle instanser på alle nivåer har sviktet.