En reise med Vy og Norges stolte tradisjoner

– Vi ser nå en gradvis folkets fremmedgjøring fra fellesverdiene og  de politiske virkemidlene vi har for å møte miljøutfordringene. Foto:  Ntb

– Vi ser nå en gradvis folkets fremmedgjøring fra fellesverdiene og de politiske virkemidlene vi har for å møte miljøutfordringene. Foto: Ntb

Av

Med «flyskam» i bakhodet ble det tog som behagelig ville bringe meg fra bysentrum til bysentrum. Trodde jeg!

DEL

MeningerSist uke skulle jeg avslutte ferien med å reise fra Kristiansand til Bergen. Siden jeg har kvittet meg med bilen ville alternativene være fly, buss over Haukelid eller togreise med Sørlandsbanen og Bergensbanen. Med «flyskam» i bakhodet ble det tog som behagelig ville bringe meg fra bysentrum til bysentrum. Trodde jeg!

I Kongsberg måtte jeg bytte til «buss for tog» til Oslo S hvor det var en times venting på Bergenstoget som gjennom sommeren går den gamle traseen via Roa. Og dette opplegget vil vare langt ut i neste tiår.

Problemet er todelt, det er godt 50 års vedlikeholdsetterslep og for strukturen i jernbanenettet i flaskehalsen Oslo er det foretatt uheldige beslutninger som har ført til stor underkapasitet øst-vest i Oslo. Dobbeltspor Lillehammer – Skien og på Follobanen er høyst påkrevet, men alt er på etterskudd. Når en legger til fornying av stasjonsområdene i det sentrale østlandsområdet er det tydelig at en har tatt seg vann over hodet og muligvis helst vil fraskrive seg det statlige ansvaret for jernbanene.

Over hele Europa er en klar over at effektiv skinnegående kollektivtransport er et sentralt ledd i «det grønne skiftet» vi er nødt til å gjennomføre og hvor vi i Norge har fornybar energi til all togtrafikk. Kanskje kan en klare et effektivt nett i nærtrafikkområdet omkring Oslo, men en er langt på etterskudd. Skal tog være alternativ til fly mellom Oslo og Bergen må Ringeriksbanen komme og store deler av linjene på Vestlandet fornyes.

I stedet er nåværende regjering mer opptatt av å få firefelts motorveibro over Bjørnefjorden og andre milliardslukende veiprosjekter. Og å omdøpe Norges Statsbaner til Vy og dermed signalisere slutten for et norskeid togselskap. Et britisk selskap med dårlig rykte har vunnet anbudet for driften av Sørlandsbanen, svenskene har vunnet anbudet for store deler av Norges øvrige jernbanenett, slik at bare Bergensbanen gjenstår for mulig Vy-drift.

Privatiseringen av Norges Statsbaner vil være nærmest umulig å omgjøre i framtiden når EUs fjerde jernbanepakke er vedtatt. Omdøpingen av Statoil til Equinor kan til en viss grad forstås ved at selskapet ikke bare skal drive med petroleum, men hovedsignalet ved dette navneskiftet er ønsket om å fjerne begrepet «STAT» fra flest mulige virksomheter som er ment å tjene fellesskapet. Står Statkraft for tur?

Norge har stolte tradisjoner for vern av fellesskapets naturressurser og velferd; med konsesjonslovene for vassdragsressursene og tildelingen av petroleumsutmål (med tilbakefallsregler), med oppbyggingen av Statoil og Oljefondet. Det som skjer nå er gradvis en folkets fremmedgjøring fra fellesverdiene og de politiske virkemidlene vi fortsatt har for å møte miljøutfordringene. Det dreier seg om helt grunnleggende politiske valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags