Er den siste olja norsk?

Av

Det er ikkje sikkert at kutt i oljeproduksjonen vil vera ulønnsamt for Norge. Då kan vi og få ei verd som etterkommarne våre og kan leva i.