Er det nødvendig å sjukeleggjere dei?

Av

Vi har faktisk ei krise, og då kan ein ikkje ha ein generasjon som let seg stogge av angst eller fobi.