Et godt liv for alle – uansett lommebok

– Det skal ikke ha noe å si hvor stor foreldrene dine sin lommebok er om du lever et godt liv i byen vår eller ikke, skriver ordfører Marte Mjøs Persen.foto: Privat

– Det skal ikke ha noe å si hvor stor foreldrene dine sin lommebok er om du lever et godt liv i byen vår eller ikke, skriver ordfører Marte Mjøs Persen.foto: Privat

Av

Mine ønsker for 2019 handler om at barn og unge i byen ser en annen mulighet til å leve gode liv enn å gifte seg til pengene.

DEL

MeningerJulen er snart over, og vi står på trappen til et nytt år. I julen har mange sett julefilmen «Tre nøtter til Askepott». Askepott er hundset og herset med. Hun er nederst på rangstigen i familien, men hun har et rent og godt hjerte, dyrene elsker henne og hun møter til slutt drømmeprinsen. Det kan vi anta blir hennes vei ut av elendighet og fattigdom. Forhåpentligvis fikk hun et langt og lykkelig liv, men det forteller historien ikke noe om.

Mine ønsker for 2019 handler om at barn i byen og unge kvinner og menn ser en annen mulighet til å leve gode liv i byen vår uten å gifte seg til pengene. Det skal nemlig ikke ha noe å si hvor stor foreldrene dine sin lommebok er om du lever et godt liv i byen vår eller ikke. Og ekteskap, det bør spares til kjærligheten.

Heldigvis kan vi som bor i Bergen i dag ønske oss mer av fremtiden. Hadde Askepott blitt født her i dag, hadde hun mest sannsynlig begynt i den offentlige fellesskolen, som 92 prosent av alle barn går på. Der hadde hun møtt barn fra alle samfunnslag og ulike verdensdeler. Hun hadde gått på skole med mange som var lik henne selv, men også barn som var født med penger i banken. Jeg har tre ønsker for unge jenter og gutter i 2019.

Det første ønsket dreier seg om lik rett til utdanning. Skolen vår er bra. Bergen kommune har ansatt flere lærere til de minste elevene. Forhåpentligvis gjør det at flere blir sett hver dag, at flere får individuell oppfølging fra læreren, at færre blir mobbet og faller utenfor eller blir mobbere. Likevel, til tross for en sterk offentlig fellesskole hvor de aller fleste barn går på skolen sammen, er det slik at for mange barn faller utenfor. Mens 91, 3 prosent av barn mellom 1-5 år går i barnehage, går bare 60,9 prosent i SFO.

Skolefritidsordningen er for dyr for mange foreldre, og det rammer barna. For SFO er ikke bare tilsyn med barn etter skolen, det er en svært viktig arena. For læring, lek, utvikling av vennskap og fritidsaktiviteter. Både idrett, friluftsliv og kultur. Vi vet ikke sikkert hva som skjer med barna som ikke får delta på denne arenaen, men jeg ser at flere av dem kjenner seg utenfor. Vi kan ikke fortsette med å ha en fellesarena hvor nær 40 prosent ikke deltar. Derfor er jeg sterk tilhenger av å gjøre SFO gratis, og at 2019 blir året hvor vi starter dette viktige arbeidet i Bergen.

Det andre ønsket mitt dreier seg om Askepotts liv etter skolen. For kanskje blir Askepott lærling i Bergen kommune. Kanskje blir Askepott en av de viktige helsefagarbeidere vi trenger. For henne ønsker jeg muligheten til en fast, hel stilling med gode lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår. For Askepott trenger å være økonomisk uavhengig sin familie og sin eventuelle ektefelle, og hun vil gjerne ha lån i banken, og vi vil at hun skal klare seg selv og leve et godt liv.

Derfor er mitt andre ønske for 2019 at det blir året hvor useriøse aktører innenfor helse-og omsorg en gang for alle blir feid av banen og erstattet med gode ansatte i kommunen. Dyktige fagarbeidere i full, hel stilling. Det gir trygghet for den ansatte og kvalitet for brukerne.

Og så det siste ønsket mitt, det er at hun med en god oppvekst og en trygg jobb, får et godt liv. For politikkens oppgave er å lage det fundamentet som hun trenger for å leve sitt gode og frie liv slik hun selv ønsker. Derfor styrer ikke vi politikere alt, men vi bygger et fundament. Som sosialdemokrat tror jeg på at dette fundamentet er bygget på felleskap, like muligheter og solidaritet med andre. Derfor vever vi et sikkerhetsnett slik at hun kan føle seg trygg på at dersom hun blir syk, dersom hun blir skilt eller dersom hun mister noen nær seg, så er det et fellesskap rundt henne. Dette felleskapet skal løfte, trygge og sørge for at det går bra også når livet er vanskelig. Det er å ha et økonomisk fundament, og at det finnes et gratis og godt helsevesen. Og at frivillig sektor og kulturlivet har gode rammevilkår.

Det norske samfunnet er i moderne tid bygget opp på at avstandene mellom fattige og rike har vært små. At vi har et samfunn som er preget av gjensidig respekt for hverandre, uavhengig av stilling, utdanning, etnisitet eller legning, er en utrolig viktig verdi. Og vi må ta avstand fra retorikk og politikk som skaper skillelinjer mellom mennesker. Derfor er mitt tredje og siste ønske at vi fortsetter å bygge og trygge samfunnet med toleranse, respekt og tillit til hverandre som viktige verdier. Og hvor utdanning til alle og rett til arbeid er et solid fundament for et godt liv for den enkelte.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags