For bergenserne er hjelpen lenger unna

– Kommunene har ansvar for helsehjelp til hele befolkningen, men psykisk helse prioriteres ikke på lik linje. FOTO: NTB SCANPIX

– Kommunene har ansvar for helsehjelp til hele befolkningen, men psykisk helse prioriteres ikke på lik linje. FOTO: NTB SCANPIX

Av

Bergen er et eksempel på en kommune der det ikke finnes et offentlig psykologtilbud for voksne som ikke slipper gjennom nåløyet til spesialisthelsetjenesten.

DEL

MeningerKommunene har ansvar for helsehjelp til hele befolkningen, men psykisk helse prioriteres ikke på lik linje med andre tilbud. Det er rart siden psykiske lidelser og ruslidelse utgjør den nest største sykdomsbyrden i Norge. Spesialisthelsetjenesten tar imot de sykeste, og de som ikke er syk nok til å kvalifisere til hjelp her, er overlatt til å gå til fastlegen eller betale for private tilbud.

Visste du at kommunen du bor i kan velge å gi deg et alternativ til dette? Tenk å kunne henvende seg direkte til en psykolog og få et tilbud uten ventetid og uten å måtte betale i dyre dommer for det. Noen kommuner har etablert slike tilbud, mens andre kommuner ikke har det. Det er med andre ord adressen din som bestemmer om du har tilgang på et slikt tilbud.

Bergen kommune er et eksempel på en kommune der det ikke finnes et offentlig psykologtilbud for voksne som ikke slipper gjennom nåløyet til spesialisthelsetjenesten. Det er spesielt synd siden personer med lettere og moderate psykiske lidelser ofte har godt utbytte av psykisk helsehjelp.

Fortsetter under bildet.

Bjarte Bruntveit.

Bjarte Bruntveit. Foto:

Psykiske lidelser utgjør en av våre største helsemessige utfordringer, og rammer den enkelte, pårørende og lokalsamfunnet. Det skal ikke være slik at den enkelte skal vente på at problemene skal vokse seg større slik at en skal kunne få hjelp i spesialisthelsetjenesten. Et kommunalt tilbud vil kunne supplere tilbudet i spesialisthelsetjenesten, men kan ikke erstatte det. Et godt fungerende kommunalt psykologtilbud er avhengig av en velfungerende spesialisthelsetjeneste.

En kan selvfølgelig innvende at det koster å ha slike tilbud. Da er det greit å huske at redusert livskvalitet, sykefravær og skolefravær også koster. En kan også innvende at en bør satse mer på forebygging fremfor behandling av psykiske lidelser. Det er helt sant, og det hjelper med tidlig innsats og lokalt folkehelsearbeid.

Bergen kommune skal ha ros for at en har etablert Barne- og familiehjelpen og tar steg for at psykisk helsehjelp for barn og unge blir mer tilgjengelig. Det er derfor på tide at en får et lett tilgjengelig tilbud for de som er over 18 år også. Det kan ikke være slik at slike tilbud skal være hemmelige eller dyre.

Vi har sett i programmene til de politiske partiene i Bergen. Mange er innstilt på å satse på barn og ungdom. Det er strålende. Det er bare SV, MDG, Venstre og Sp som skriver klart og tydelig at de for et lett tilgjengelig psykologtilbud for alle i Bergen. Det er flott, men de ligger ikke an til å få rent flertall i bystyret.

Betyr det at størsteparten av befolkningen i Bergen fremdeles ikke vil få tilgang på lett tilgjengelig psykisk helsehjelp?


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags