Frimerkerådet bør fjernes og erstattes

Av

Det er uforståelig at Dan Børge Akerø og Marve Fleksnes har blitt foretrukket foran Shetlands-Larsen. Nå må det en endring til.