Gi di røyst til dei som har minst

Av

Gratis internett for fattige familiar og aktivitetskort for borna er ikkje svaret. Dei som har minst treng ikkje velgjerd, men rettferd.