Gode sykkelveier er en forutsetning

– Innleggsforfatteren mener det må tilrettelegges så flere velger det samme. Illustrasjonsfoto: BA

– Innleggsforfatteren mener det må tilrettelegges så flere velger det samme. Illustrasjonsfoto: BA Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Det er ikke bare syklistene som taper om prosjektet med å forlenge Fløyfjellstunnelen skrinlegges.

DEL

MeningerJeg kan huske min første sykkel. En oransje frekkas med bagasjebrett og fjær på styret. Jeg kan huske frihetsfølelsen da jeg endelig mestret balansen og kunne suse rundt i nabolaget med vinden rundt ørene. Verden var blitt mindre og jeg var blitt større. Men det var en betinget frihet. Reglene var tydelige: Hold deg vekk fra bilveien, vokt deg for fotgjengerne, ikke kjør ned de andre barna. En syklist må lære å alltid tilpasse seg de andre trafikantene. Den gangen fantes det ikke egne sykkelveier, så all ferdsel foregikk på andres premisser.

Nå, 35 år senere, har mye endret seg. Det har blitt tilrettelagt for sykling i større grad og syklisten blir nå regnet som en likeverdig trafikant på linje med bilister og fotgjengere. Syklistene har ikke bare plikter, men også rettigheter som alle andre trafikanter. Med en sykkelavstand på under 30 minutter til jobb er jeg en av de lykkelige som kan bruke sykkel som primært fremkomstmiddel for de fleste daglige gjøremål. Dette gir meg passelig mosjon og en oppfriskende start på dagen når jeg møter på jobb med regnvåt pannelugg og frisk luft i lungene.

Som en heldig bieffekt kan jeg også fremstå som moralsk forbilde og samvittighetsfull voksen overfor mine barn. Selv de vet at det ikke bare er politisk korrekt, men også tvingende nødvendig for deres fremtid at folk flest lar bilen stå i garasjen.

Men trass i alle fordelene jeg er gitt, og trass i gledene ved å sykle, blir jeg stadig vekk indignert når jeg er ute og farter på tohjulingen. Sint på biler som benytter sykkelfelt som provisorisk parkeringsplass og tvinger meg ut i veien, fortvilet når sykkelfeltet ikke går mer enn halve strekningen og jeg må veksle mellom bilvei og fortau for å komme meg dit jeg skal, forbannet når syklister blir nedkjørt av uoppmerksomme bilister som glemmer å sjekke sykkelfeltet før de tar en sving, utmattet av å slåss med forsikringsselskapet når jeg har trynet i en jettegryte midt i en asfaltert vei og finner ut at som syklist må jeg frontkollidere med en bil før jeg får dekket noe som helst.

I en voksende og fremtidsrettet by må det tilrettelegges for rask og effektiv forflytning mellom bydelene.

Ikke minst blir jeg nedfor når jeg må finne frem astmamedisinen når jeg ankommer jobben, fordi den friske luften i lungene mine inneholder litt vel mye Nox og svevestøv. Da blir jeg dobbelt forarget når jeg så leser i kommentarfeltene i avisen at Euro 6 standard dieselbiler nå nærmest er fri for Nox, og at dieselbiler bør frikjennes i byene våre. Noe som ifølge en undersøkelse gjort av Transportøkonomisk institutt kun stemmer under fabrikktesten.

Jeg vet at dette er sammensatte problemstillinger og at ingen trafikanter kan beskyldes for min fortvilelse. Først og fremst føler jeg det er politikernes ansvar å sørge for at alle kan ferdes trygt og forsvarlig på norske veier, både lokalt og regionalt.

Derfor blir jeg utrolig glad når politikerne gjør kvalifiserte beslutninger som tilfredsstiller alles behov uten å skape konflikter mellom de ulike gruppene. Det som er mangelvare i Bergen, og sikkert ikke bare her, er politikere som er i stand til å arbeide tverrpolitisk og standhaftig for å finne langsiktige og holistiske transportløsninger i en mangfoldig og kompleks topografi.

Når vi endelig har oppnådd en slik unik enighet om et felles trafikktiltak med utelukkende positive effekter for samtlige trafikanter, så er det bittert å se at det blir trukket ned i sølen av noe så kjedelig og mundant som finansieringsutfordringer.

Det er da spesielt forlengelsen av Fløyfjellstunnelen og fremmelse av bybane i dagen gjennom Ytre Sandviken jeg tenker på. Dette er et tiltak som vil gi et bedre veitilbud til bil, buss, syklist og fotgjenger, samtidig som vi får en attraktiv og effektiv kollektivløsning på skinner mellom Åsane og Sentrum. I en voksende og fremtidsrettet by må det tilrettelegges for rask og effektiv forflytning mellom bydelene. Hvis byen skal fortsette å utvikle seg må fellesskapet og samhørigheten styrkes. Ved å sørge for tilgang på gode sykkel- og gangveier og et effektivt kollektivnett knytter man folk tettere sammen.

I dag foregår bare tre prosent av alle reiser i Bergen med sykkel, samtidig som byrådets mål er at dette tallet skal være minst ti prosent. Det er lett å skylde på elendig klima og bratte bakker, men analyser av klimastatistikk viser at selv om Bergen totalt sett har flere millimeter regn pr. år enn sammenlignbare norske byer, jf. Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019, så er været i morgen- og ettermiddagsrushet relativt likt. Med tilrettelegging av dusj og garderobe på arbeidsplassen trenger ikke regnvær og våte klær være et problem.

Selv om Bergen har mye bakker og fjell, så er selve byområdet mindre kupert, og store deler av det bebygde området ligger lavere enn 100 meter over havet. Dessuten, med inntoget av el-sykkelen har motbakke blitt noe man kan velge bort. I tillegg viser analyser at 70 prosent av alle arbeidstakere i Bergen kan sykle til jobb på under 30 minutter.

Bergen er med andre ord godt egnet for sykling for alle typer syklister, men forutsetningen er tilgang på gode sykkelveier.

Det er dessverre slik at regjeringen nekter å finansiere opprustningen og etableringen av sykkel- og kollektivnettet ute i distriktene, selv når det er snakk om langs våre egne riksveier. De har, gjennom den mye omtalte bymiljøavtalen, strukket seg til å dekke 50 prosent av kosten for veiprosjekter som oppfyller visse krav, men har overlatt til kommunene selv å finne resten av finansieringen. Det medfører nødvendigvis enten mer bompenger, kutt i andre kommunale budsjetter, eller økte skatter.

Uansett hva man velger, så vil det ha negativ konsekvens for noen. Det eneste som er sikkert, er at dersom prosjektet med å forlenge Fløyfjellstunnelen skrinlegges, så taper vi alle.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags