Hatet bak 22. juli lever framleis

Av

Oppgjeret med haldningane bak 22. juli er ikkje tatt. Ord for ord kan du enno kjenna att meiningane terroristen på nettet.