I strid med verdier som åpenhet og tillit

Av

For å lykkes i integrering, må vi være nysgjerrige på hverandre og komme hverandre i møte. Et ansikt gjemt bak et slør sperrer for det.