Idrett koster for mye

Av

Det blir enklere for de unge å si at de ikke gidder mer, enn å fortelle at de ikke har råd til organisert idrett. Det er tragisk og uakseptabelt.