Jo, bybane over Bryggen er tilfredsstillende utredet

Skal ivaretas: – Jeg kan forsikre Senterparti-kandidaten om at verdensarvstatusen til Bryggen skal ivaretas, svarer byråden. Foto: BA

Skal ivaretas: – Jeg kan forsikre Senterparti-kandidaten om at verdensarvstatusen til Bryggen skal ivaretas, svarer byråden. Foto: BA

Av

Trasévalget over Bryggen vil tilføre store verdier til området, svarer Rune Bakervik.

DEL

MeningerAnne Brit Reigstad, 2.-kandidat Bergen Senterparti, spør i BA 28. august om bybanetraseen over Bryggen har vært tilstrekkelig utredet. Svaret er et ubetinget ja. I arbeidet med trasévurderinger for Bybanen gjennom sentrum til Åsane ble det gjennomført omfattende konsekvensutredninger (KU) i 2012/2013, basert på planprogram vedtatt i bystyret i mai 2012.

Konsekvensutredningen inkluderte blant annet egen risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), samt en rekke utredninger av ulike konsekvenser for bybane gjennom sentrum, som verdensarvstatus, havstigning, fremkommelighet, trafikksikkerhet, med mer. Denne konsekvensutredningen med tilleggsutredninger ble godkjent av alle offentlige høringsinstanser og Fylkesmannen har stadfestet at utredningsplikten er oppfylt.

Arbeidet med konsekvensutredningen inkluderte samtidig kostnadsvurderinger for hele åtte gjennomgående traséalternativer, inkludert flere tunnelalternativer, som i etterkant har vært gjennom en ekstern kvalitetssikring etter bestilling fra Hordaland fylkeskommune (2014). Etter dette ble det i 2015 gjennomført en egen tilleggsutredning om «Transportkoncepter Bergen-Åsane», samt flere tilleggsutredninger i forbindelse med særskilte trasévurderinger for Sandviken i 2017.

I pågående reguleringsplanarbeid arbeides det videre med oppdateringer og detaljeringer av alle sentrale forhold, inkludert verdensarv, trafikale løsninger, havnivåstigning, med flere. Når det gjelder verdensarv-temaet, utarbeides det en egen påvirkningsanalyse av verdensarven (HIA-rapport) som del av reguleringsplanarbeidet.

Fortsetter under bildet.

Rune Bakervik, byråd for byutvikling (Ap).

Rune Bakervik, byråd for byutvikling (Ap). Foto:

Det er første gang dette gjøres i Norge, og det internasjonale anbudet for denne analysen utarbeides i disse dager. Dette arbeidet skal deles i to. Når første del av analysen er ferdig, skal planleggerne justere sine forslag for å imøtekomme alle mulige trusler mot verdensarvstatusen som eventuelt avdekkes. Etter dette vil man fortsette HIA-rapportens del to, hvor man analyserer effekten av de tiltakene og justeringene man har gjort for å forsikre at verdensarvstatusen ikke trues av tiltaket.

Trasévalget over Bryggen vil tilføre store verdier til området, og vi får anledning til samtidig å klimasikre et av våre mest utsatte og sårbare områder. Jeg kan forsikre kandidaten fra Senterpartiet om at byrådet er krystallklar på at verdensarvstatusen til Bryggen skal ivaretas. I tillegg sørger vi for at verken havnivåstigning eller andre påkjenninger som Bergen og Bryggen må tåle i tiden som kommer som følge av klimaendringer, skal komme i veien for en klimavennlig og effektiv kollektivløsning for bergenserne.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags