Kva lærer vi av ein enkelt karakter?

Av

Det er viktig at kvar elev får vere med på å bestemme kva vurderingsform som skal verta nytta hos den enkelte.