Må dei vinna fram

Av

Eit meir innlysande streikegrunnlag enn pensjon frå fyrste krone har knappast funnest.