Nei takk til cruiseskip uten landstrøm

– Dette er et viktig steg på vei mot utslippsfrie skip fra 2026, ikke bare ved kai, men også ved inn- og utseiling, skriver innleggsforfatteren. Foto: Anders Kjølen

– Dette er et viktig steg på vei mot utslippsfrie skip fra 2026, ikke bare ved kai, men også ved inn- og utseiling, skriver innleggsforfatteren. Foto: Anders Kjølen

Av

Kombinasjonen av politiske vedtak og tilgang på landstrømanlegg gir Bergen en mulighet for renere luft som man må benytte seg av.

DEL

MeningerPolitiske vedtak og nye landstrømsanlegg for cruiseskip betyr at Bergen Havn allerede nå kan si nei til å ta bestillinger fra cruiseskip som forurenser ved havneopphold.

Med loven i hånd bør Bergen kommune allerede nå instruere Bergen Havn om å kun ta bestillinger på cruiseskip som kan benytte landstrømsanlegg. Allerede inngåtte bestillinger må selvsagt opprettholdes, men for å få en så rask som mulig utfasing av en av Bergens største forurensingskilder ber Naturvernforbundet om at nye bestillinger fra dags dato kun går til cruiseskip som kan benytte landstrøm.

I oktober 2018 vedtok Bergen bystyre at det skal arbeides for maksimalt tre cruiseskip per dag. Samtidig vil det nye selskapet Plug AS, opprettet gjennom et samarbeid mellom Bergen Havn og BKK, sørge for at tre nye landstrømsanlegg for cruiseskip står klar til bruk på Skolten i mai neste år.

I tillegg gir den nye Havne- og farvannsloven, som trer i kraft 1.1.2020, kommunene muskler i å avvise skip med bakgrunn i miljøhensyn. Her heter det blant annet at «kommunestyret selv kan gi forskrift om midlertidig begrensning av fartøyers opphold i havn når det er nødvendig for å unngå eller begrense lokal luftforurensning.»

Etter bystyrevedtaket i fjor høst tar Bergen Havn nå kun bestillinger på tre skip per dag, selv om det er kaikapasitet til opptil seks skip. Disse prioriteres etter mulighet for å benytte landstrømsanlegg og ut i fra kriterier knyttet til NOx utslipp. Er det færre enn tre skip som kan benytte landstrøm vil det fortsatt være mulig for forurensende cruiseskip å legge til kai i Bergen, til tross for miljøavtrykket.

En differensiert havneavgift basert på grad av forurensing hjelper noe, men forhindrer ikke at skip fortsatt kan ligge til kai med dieseldrevne hjelpemotorer i kontinuerlig drift som slipper ut NOx, svovel, sot og klimagassen CO2.

Kombinasjonen av politiske vedtak og tilgang på landstrømsanlegg gir Bergen en mulighet for renere luft som myndighetene og Bergen Havn må benytte seg av.

For neste år forventes det at 15-20 prosent av cruiseskipene som legger til kai i Bergen vil benytte seg av det nye landstrømsanlegget. Ved å kun ta bestillinger av skip som kan ta imot landstrøm fra nå av, kan landstrømsandelen nå 100 prosent i løpet av to til tre år.

Dette er et viktig steg på vei mot utslippsfrie skip fra 2026, ikke bare ved kai, men også ved inn- og utseiling, i henhold til fjorårets stortingsvedtak for verdensarvfjordene som bystyret har vedtatt også skal være målet for Bergen Havn.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags