Norge er avhengig av at vi står lenge i jobb

– Både eldre og yngre har en felles interesse av at lovverket legger til rette for at arbeidstakere i alle fall kan stå i arbeid frem til fylte 75 år, mener Roald Stigum Olsen. FOTO: Eirik Hagesæter

– Både eldre og yngre har en felles interesse av at lovverket legger til rette for at arbeidstakere i alle fall kan stå i arbeid frem til fylte 75 år, mener Roald Stigum Olsen. FOTO: Eirik Hagesæter

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Myndighetene må utforme tiltak som gjør at samfunnet ikke går glipp av den kompetansen og arbeidskraften som seniorene representerer

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.SSBs fremskrivinger viser at mens det i 1950 var ca. en alderspensjonist for hver 8. innbygger i yrkesaktiv alder, har dette nå sunket til 1 for hver 4. yrkesaktiv, og vil ifølge SSBs prognoser i 2060 ligge på mellom 1 pr. 2,5 og 1 pr. 1.7.

Utviklingen gjør at det stilles spørsmålstegn ved om det i årene fremover vil være mulig å opprettholde nivået på pensjonsutbetalingene. I tillegg økes skattebyrden på yngre arbeidstakere når andelen alderspensjonister øker.

Denne utviklingen kan møtes med flere tiltak, men for det politiske systemet er et av de enkleste å sørge for at vi har et lov- og regelverk som ikke legger hindringer i veien for at arbeidstakere som ønsker å stå i jobb lenger, kan gjøre det.

I dag sier loven at arbeidstakere kan sies opp uten annen grunn enn alder over 72 år. Mange tariffavtaler har samme begrensning for dem som fyller 70. Både eldre og yngre arbeidstakere har en felles interesse av at lovverket legger til rette for at arbeidstakere i alle fall kan stå i arbeid frem til fylte 75 år.

Godt voksne må få samme rettigheter til sykepenger og samme mulighet til å opparbeide pensjonsrettigheter etter fylte 67 år.

Endringer i bransjer og enkeltbedrifter fører til at både eldre og yngre arbeidstakere noen ganger må skifte jobb. Det finnes omfattende forskning som viser at myten om at eldre arbeidstakere er mindre omstillingsdyktige, har dårligere evne til å lære nye ting, er mindre produktive og dyrere i drift, ikke stemmer.

Eldre arbeidstakere har også lavt fravær. Norsk seniorpolitisk barometer viser likevel at jobbsøkere defineres som «eldre» når de er blitt 55 år. Da blir de mindre attraktive for arbeidsgiverne og blir i mindre grad innkalt til intervju.

Senior Høyre ber om at myndighetene må utforme tiltak som gjør at samfunnet ikke går glipp av den kompetansen og arbeidskraften som seniorene representerer. Dette kan gjøres både ved lov- og regelendringer og aktivt rettede tiltak som gjør det enklere for eldre både å stå i jobb og fornye tilknytningen til yrkeslivet.

Og vi må alle også påvirke og si fra om den uriktige kulturen som mange som har ansvar for personalrekruttering, ofte står for! Det er et skritt i riktig retning når det i den politiske plattform for den borgerlige flertallsregjeringen sies at man vil arbeide for at aldersgrensen i offentlig sektor heves til 72, den samme som i arbeidsmiljøloven.

Senior Høyres Landsforbund har bedt Regjeringen om å gjennomgå alle særaldersgrenser for å vurdere om de fremdeles er hensiktsmessige. Videre ber vi om at arbeidet mot aldersdiskriminering også kartlegger hvilke forhold som gjør seg gjeldende når arbeidsgivere kvier seg for å ansette arbeidssøkere over 55 år. Forskning har vist at denne aldersgruppen er stabil og velfungerende arbeidskraft og skulle derfor være attraktiv.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken