Planen til regjeringa er eit magaplask

Av

Det held ikkje med formuleringar som «vurdere å» og «utrede» i ein opptrappingsplan for barn og unge si psykiske helse.