Portforbod utan lov og rett

Av

Somme av oss meiner at EØS-avtalen tek frå oss sjølvråderetten. Det har vi rett i. Men det betyr ikkje at Nav kan gå på sjølvstyr i å tolka avtaler.