Sjøfronten må gjøres tilgjengelig for alle

– Etabler et sammenhengende grønt byrom langs hele sjøkanten på begge sidene av fjorden, mener innleggsforfatterne om Dokken og Laksevåg-siden. ARKIVFOTO: BA

– Etabler et sammenhengende grønt byrom langs hele sjøkanten på begge sidene av fjorden, mener innleggsforfatterne om Dokken og Laksevåg-siden. ARKIVFOTO: BA

Av

Ved å se byutviklingen på Dokken og Indre Laksevåg i sammenheng kan Bergen få et nytt område med unike kvaliteter.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.En av Bergens viktigste bymessige kvaliteter er tilgang til sjøen. I desember ble det av ByLab holdt seminar om Dokkens by- og stedsutvikling. Vi er positive til boliger og næring i dette fantastiske sjønære området som ligger like over fjorden for Indre Laksevåg.

Bergen kommunes sjøfrontstrategi ligger i dag ute for høring med høringsfrist på nyåret. Som beboere på Laksevåg ser vi på Dokkens fremtid som spennende. Ved å se byutviklingen på Dokken og Indre Laksevåg i sammenheng kan Bergen få et nytt område med unike kvaliteter for hele Bergens befolkning.

I dag er halvparten av sjøfronten i byens sentrale deler utilgjengelig for allmennheten. Vi vil her lansere en visjon for området Dokken og Indre Laksevåg: etabler et sammenhengende grønt byrom langs hele sjøkanten på begge sidene av fjorden. La de planlagte parkene og grøntarealene alltid etableres ved sjøkanten, og plasser boliger og næringsbygg innenfor grøntområdene.

Med denne visjonen vil vi sette fokus på at sjøfronten må sikres og ikke stenges inne ved at det tillates å bygge boliger og næring langs sjøkanten (med de tradisjonelle smale bryggene). Beskytter vi sjøkanten og sikrer alle tilgang til sjølinjen, tar vi ikke bare vare på Bergens spennende historie som en by med fjord (og ikke bare fjell). Samtidig gir vi også folk i byen en verdi å kunne spasere langs vannkanten, kjøre på vannski, gå på et sjøbad, bade på en strand, fiske eller bare sitte ved på en benk og slappe av med sjøen; en verdi som vi mister ved og la boliger og næringsbygg etableres ved sjøkanten. Bygges de ved sjølinjen, vil de stå der for evig tid og området lukkes for deg og meg.

Det er ikke bare sjøfronten som må berøres når vi er inne på Dokken og Laksevågs fremtid. Hvordan vil den planlagte utbyggingen på Dokken virke inn på transportbehovet i området og hvordan dette skal løses er et sentralt spørsmål. Konklusjonen på dette vil trolig få store ringvirkninger for resten av byen.

I Mulighetsstudien til MAD/Asplan Viak fra 2015 legges det opp til en utbygging av 3500 boliger og etablering av 8000 arbeidsplasser. I tillegg legges det opp til etablering av skoler, barnehager og offentlige parker og plasser. Det er tilsvarende tall i utbyggingsvisjonene for Indre Laksevåg. Dette vil i sum generere et svært stort transportbehov på begge sider av Puddefjorden. Dersom ikke brorparten av denne trafikkøkningen tas med kollektivtransport vil det tidlig kunne tvinge seg frem behov for etablering av en bymiljøtunnel, noe som igjen vil legge press på andre byområder. Det bør derfor tidlig etableres et høyverdig kollektivsystem i området, som må ha god dekning, men først og fremst være effektiv og ha gode koblinger til både Laksevåg, sentrum og det øvrige kollektivnettet.

Trasé for fremtidig bybane i området bør avklares ut ifra om bybanen bare skal til Nygård/Lyngbø eller om den i fremtiden skal videre til Bergen vest og Sotra. En sterk byutvikling både på Dokken og Indre Laksevåg vil gi grunnlag både for gangbroer og kollektivbro. Det er også først og fremst mellom Indre Laksevåg og Dokken en blå bybane vil kunne være et effektivt transportmiddel – etter full utbygging.

Den potensielle befolknings- og arbeidsplasskonsentrasjonen på begge sider av Puddefjorden vil trolig i fremtiden kunne gi både behov og grunnlag for flere typer transportformer. Dette mener vi vil være bra for byen som helhet.

27. august 2019 kunne vi lese i BT at dagens byråd Lubna Jaffery (da gruppeleder for Bergen Ap) er tydelig på at alle må sikres tilgang til sjøfronten i byens sentrale deler. Jaffery viser til at over halvparten av sjøfronten i byens sentrale deler er utilgjengelig for vanlige folk, og slår fast at allmennheten må sikres tilgang havet. Vi er helt enige og ber byrådet holde fast i denne tanken.

Utviklingen på Dokken og Indre Laksevåg må sees på i sammenheng allerede nå. Ved å følge visjonen om å ta vare på fjordlandskapet på begge sider, er det også helt naturlig at det i dag planlegges inn en ny gangbro over fjorden. Med den kan Dokkensidens beboere enkelt få tilgang til byfjellet Løvstakkfjellet og Løvstien og alle de andre kvalitetene som finnes på Laksevåg i dag og de som vil komme med byutviklingen på Laksevåg. La begge sidene speile seg i hverandre og la tilgangen til sjøfronten og etablering av grønne byrom bli et av områdenes viktigste trekk i den kommende byutviklingen på Dokken og Laksevåg. Da skapes det ekte kjærlighet til stedet!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags