Slutt å leke med skattebetalernes penger

Byårdet sier saken er ferdigbehandlet og bestemt. Det er den ikke. Nå kaster man skattepenger og bompenger ut vinduet ved å trumfe gjennom et umulig prosjekt, skriver innsenderen i dette innlegget. Illustrasjonsfoto: Emil Weatherhead Breistein/Magne Turøy

Byårdet sier saken er ferdigbehandlet og bestemt. Det er den ikke. Nå kaster man skattepenger og bompenger ut vinduet ved å trumfe gjennom et umulig prosjekt, skriver innsenderen i dette innlegget. Illustrasjonsfoto: Emil Weatherhead Breistein/Magne Turøy

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerJeg mener at det nåværende byråd har styrt Bergen på en utmerket måte de siste tre år. Bortsett fra en ting, beslutningen som ble presset på AP fra V og KrF under byrådsforhandlingene høsten 2015. Det å føre bybanen mot nord over Torget og Bryggen. Denne traseen vil være en katastrofe for Bergen.

Schjelderup og Tryti sier at «saken» er ferdig behandlet og trase for banen er bestemt. Det er den ikke. Jeg er sikker på at den ikke lar seg gjennomføre. Nå kaster man skattepenger og bompenger ut gjennom vinduet med å planlegge og forsøke å trumfe gjennom et umulig prosjekt.

For å underbygge denne kraftige påstand vil jeg nevne syv argumenter som hver for seg umuliggjør en slik fremføring.

Det må finnes en alternativ rute for biler hver gang Fløyfjellstunnelen stenger. Den blir stengt av forskjellige årsaker i gjennomsnitt mer enn en gang hver uke. Pengene som var avsatt til den såkalte «Skansentunellen» under sentrum er overført til forlengelse av Fløyfjellstunellen til Eidsvåg og «Skansentunellen» er ikke inne i noen konkrete planer. Øvregaten og Kong Oscars gate er ikke et alternativ.

Alle byer må ha en trafikkmessig beredskap. Når ulykker skjer, må det være mulig for nødetater, og også befolkningen, å ta seg frem i byen vår på en rimelig fornuftig måte. Alle ser hva som skjer når vi får et lite trafikkuhell eller annen hendelse. Av beredskapsmessige hensyn må det være en alternativ vei nord/sør i byen vår.

Hva gjør vi hvis vi får en bilbrann som dem i Gudvangatunellen og Fløyfjellet blir stengt i uker, for ikke å si måneder?

Ifølge FN skjer avisingen av Grønland og Arktis fortere, mye fortere enn antatt. Det medfører at havnivået stiger hurtigere og mer enn antatt, og banen må, når reelle risikoanalyser er gjennomført, planlegges betydelig høyere enn den planlagte kote 2. Da nærmer fyllingen som Bybanen skal gå på, seg snart kote 3, en vegg mellom Bryggen og vannivået i Vågen på flere meter. Noe Riksantikvaren aldri kommer til å godta.

I trafikken har man en null visjon når det gjelder skadde og drepte. Det viktigste redskapet man har for å nå dette målet, er å skille trafikantgrupper. Biler for seg, syklende for seg og gående for seg. Tog og Bybane er ikke nevnt. For det å blande tog og bybane inn i denne diskusjonen har vært utenfor enhver trafikkplanlegger sine tanker. Å legge bybanen inn i et vrimleområde, er derfor hinsides enhver fornuft. Når en samtidig vet at det i helger er en ganske stor del av dem som går der som er beruset, blir det enda mer utrolig at man kan planlegge som dette.

Statistisk skjer det en alvorlig hendelse med en slik bane hvert tiende år. Det betyr at hvert tiende år får vi i snitt en drept eller alvorlig skadd. Er det akseptabelt?

Når ulykkene kommer, kanskje litt tettere enn statsskikken tilsier, eller det er et lite barn involvert, kommer det helt sikkert krav om å ha gjerder på begge sider av banen. De som av Stortinget har plikt til å sørge for sikker fremføring, (det er ikke byråd og bystyre) har ikke noe annet valg enn å sette opp gjerder langs hele Torget og Bryggen. Det kan vi som bergensere ikke leve med.

Da vil nok kravet om tunnelløsning igjen komme opp. Og vi som skal betale det hele, skattebetalerne og bompengebetalere må betale det hele på nytt -dobbelt opp. Her snakker vi om flere 1000 millioner kroner.

I Dresden skulle man anlegge en bro over «Elbedalen» i trygg forvisning om at Dresden med sin forferdelige historie og fantastiske gjenoppbygging skulle sikre at de fikk beholde verdensarvstatusen. De mistet den. Hva tror dere skjer her i Bergen med en fylling som beskrevet og en Bybane oppå denne som går hvert annet / tredje minutt?

Slutt å lek med skattebetalernes penger. Planlegg og bygg bybanen mot nord i tunell bak sentrum. Et realistisk alternativ.

I Oslo har bystyret bevilget penger til en 600 meter lang tunell fra Gamle Byen og opp til

Ekeberg. Dette for å fjerne trikken fra gaten og gi plass til blan annet sykkelvei og gående.

Tenk hvor langt vi kunne kommet med 600 meter tunnel for å redde Torget og Bryggen!

I Nice graver de bybanen ned under byens torg etter at den har gått i dagen i flere år.

I Cluj Napoka i Romania, et land som trenger all mulig økonomisk støtte, sa de nei til EU- midler til en trikk langs byens elvebredd. Hva gjør vi?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags