Større er ikke det samme som bedre

Av

Ved å legge ned et postkontor her, og et lensmannskontor der, er slik vi raserer landet. Den foreslåtte domstolreformen er politikernes anledning til å sette ned foten.