Trekroneren er en pølse i slaktetiden

Av

Det er et tegn i tiden at kommunen har fremmet et forsøk på å fjerne både Torget og Trekroneren med sitt designviskelær.