Vi må satse på det som fungerer best

Marta Engevik Fjæreide er en av dem som har stått frem i BA og fortalt om sin tøffe kamp tilbake til arbeidslivet fra psykiske lidelser etter seksuelle overgrep. – Jeg er ferdig med å skamme meg. Det er viktig for meg å være åpen og vise at det finnes håp, sier hun

Marta Engevik Fjæreide er en av dem som har stått frem i BA og fortalt om sin tøffe kamp tilbake til arbeidslivet fra psykiske lidelser etter seksuelle overgrep. – Jeg er ferdig med å skamme meg. Det er viktig for meg å være åpen og vise at det finnes håp, sier hun Foto:

Av

Hva om Bergensregionen tok initiativ til systematisk arbeid for å forebygge og hjelpe unge som Marta og Kjell som sto frem i BA-serien «Veien tilbake»?

DEL

MeningerFlere unge har den siste uken, tatt det modige steget med å stå frem i BA og fortalt om tøff barndom, seksuelle overgrep, alvorlig psykisk lidelse, men også beskrevet hvordan de har fått kontroll på eget liv. Større åpenhet om psykiske lidelser er positivt, men vi må bli bedre på å forebygge overgrep og psykisk helse hos barn og unge, og sikre god behandling.

Alle barn går i skolen og mange burde ha blitt sett tidligere. Fjell kommune er en av de som løftes frem nasjonalt for å ha satset systematisk og kunnskapsbasert på forebyggende arbeid rettet inn mot nybakte foreldre, barnehage og skole. Målet er trygge foreldre, redusere psykiske lidelser i befolkningen og gi barn og unge en god oppvekst. Fjell er ikke en rik kommune, men tør å ta i bruk ny kunnskap og tenke nytt.

Mange andre kommuner gjør mye bra, men jeg savner mer sultne politikere som vil ta i bruk det som virker best. Politiet som har jobber tett med «Dark Room» er tydelig på at vi må endre måten vi jobber på for å være i forkant, og hindre at barn blir utsatt for seksuelle overgrep. Vi må tørre å snakke om kropp og grenser allerede i barnehage. Hvordan kan barn ellers vite hva som er greit og ikke greit. Ungdom er på nett, og det er for sent å snakke om grenser på ungdomsskolen.

Kommuner bør snarest ta i bruk og videreutvikle eksisterende opplæringsprogrammer slik at alle ansatte i barnehage, skole, helsestasjon, tannleger og fastleger blir bedre på å forebygge og avdekke overgrep. En må først vite at det skjer - for å være i stand til å se det.

De siste fem årene har andel jenter som får diagnostisert en psykisk lidelse økt med rundt 40 prosent, og utgjør i dag én av ti mellom 18 og 20 år. Forskere vet ikke om omfanget av psykiske lidelser har økt, eller om flere oppsøker helsetjeneste. Sykefravær grunnet psykiske lidelser er i dag på 21 prosent, og har vært stabilt de siste årene. Det er noe høyere for kvinner enn menn.

Når psykisk lidelser er så omfattende, er det påfallende at psykisk helse ikke får en større plass i alle helseutdanningene og utvikling av gode behandlingstilbud. Behandling kombinert med bolig og meningsfull aktivitet og arbeid har vist seg å ha god effekt.

Begge de som har stått frem i BA viser til hvordan prosjektet Pitstop har hjulpet dem. Prosjektet har mye til felles med IPS -Individuell jobbstøtte – en kunnskapsbasert oppfølgingsmetode som kombinerer behandling med motivasjon, mestring og oppfølging i det ordinære arbeidslivet. Paradokset er at mange av de tiltakene som har vist seg å gi virke er basert på tidsbegrensede prosjektmidler, og blir sjelden en del av det ordinære tilbudet.

Skal vi klare å hjelpe flere personer med alvorlige lidelser til å få et bedre liv, kreves det et tettere samarbeid mellom helse, NAV og kommune. Metodikken må endres og i større grad ta utgangspunkt i den enkelte persons ressurser og ønsker. Helsepersonell må se på arbeid og aktivitet som helsefremmende, og ikke at man alltid først må bli «frisk» før man får prøve seg i arbeidslivet.

NAV må få større frihet i bruk av tiltak, og måles mer på hvor mange som kommer i varig arbeid fremfor antall på tiltak. De som er helt avhengig av hjelp for å komme i varig eller tilrettelagt arbeid må prioriteres.

Vestlendinger er god på entreprenørskap, kreativitet og samarbeid på tvers.

Hva om Bergengsregionen tok et initiativ til systematisk arbeid for å forebygge overgrep og psykisk helse hos barn og unge, og tilby tilsvarende individtilpassede tilbud til unge med tunge psykiske lidelser slik som Marta og Kjell, som sto frem i BA under «Veien Tilbake».

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags