Vi må våge å snakke om det vonde

 – Åpenhet kan være veien til å motvirke skam, skriver Vivian Skaten Nesse i dette innlegget. Søndag arrangeres FN-dagen «Avskaffelse av vold mot kvinner». Her fra et tidligere fakkeltog. Foto: NTB/Scanpix

– Åpenhet kan være veien til å motvirke skam, skriver Vivian Skaten Nesse i dette innlegget. Søndag arrangeres FN-dagen «Avskaffelse av vold mot kvinner». Her fra et tidligere fakkeltog. Foto: NTB/Scanpix

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

#metoo-kampanjen og de rystende «Dark room»- sakene viser at seksuelle overgrep foregår.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Vi er midt i mørketiden. Det er mørkt ute, og det er viktig å tørre å snakke om mørke tema. I 1999 vedtok FNs generalforsamling at 25.november skal markere Internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Denne FN-dagen skal rette søkelys mot vold mot kvinner som et globalt problem, og noe som finner sted i alle samfunn og kulturer. På global basis vil 35 prosent av alle kvinner i verden oppleve vold. I noen områder er tallene imidlertid 7 av 10 kvinner. Dette kan henge sammen med at 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt. Det er det heldigvis i vårt lille land.

Selv om andelen voldsutsatte er lavere her, er det ikke ensbetydende med at vold ikke forekommer. «Du ser det ikke før du tror det» er den treffende tittelen på Inga Marte Thorkildsen sin bok om vold og overgrep mot barn. Å snu på ordtaket er avgjørende, for vi må nettopp innse at det kan forekomme, for å se tegnene. Vi arrangerer i år for 5. år på rad konferansen «Avskaffelse av vold mot kvinner», knyttet til FN-dagen med samme navn.

Vold kan ramme alle kjønn uansett etnisk opprinnelse, sosial bakgrunn eller status. Jeg sa i min åpningstale i fjor at alle kjønn kan bli utsatt for vold, og alle kjønn kan være utøvere. Vi vet imidlertid at det er overvekt av kvinner som blir utsatt for vold i nære relasjoner, og at det er kvinner som blir utsatt for den mest alvorlige volden og partnerdrap.

Antall drap i Norge går ned, men ikke partnerdrap, der er statistikken stabil. Forskning viser at seksualisert vold er mer tabubelagt sammenlignet med andre former for vold. Kvinner som opplever vold i nære relasjoner, kan oppgi fysisk vold, men holder gjerne skjult at de også blir utsatt for seksualisert vold. Opptil 50 prosent av alle seksuelle overgrep skjer mot jenter under 16 år. I Norge har nesten 1 av 10 kvinner blitt utsatt for voldtekt minst en gang. Dette kan vi som samfunn ikke være bekjent av!

Vi må forebygge og bekjempe at jenters og kvinners liv blir ødelagt. Vi har valgt å ha nettopp seksualisert vold som tema for årets konferanse. Konferansen vil sette på agendaen seksuell trakassering i arbeidslivet og status etter #metoo, samt voldtekt og seksuelle overgrep både av barn og voksne.

Hvorfor er det viktig å tematisere dette og vie temaene en heldagskonferanse? Mange som blir utsatt for seksuelle overgrep, går alene med den vonde hemmeligheten og traumene. Hver 3. voldtektsutsatt har aldri snakket om overgrepet med noen andre. Vi vet at få anmelder seksuelle overgrep, det blir anslått at kun 1 av 10 anmelder voldtekt. Anslagsvis er det under 1 % av gjerningspersonene som blir domfelt. Rettsapparatets håndtering av voldtektsaker, er at av temaene på konferansen. Det er med andre ord store mørketall, og de fleste overgripere blir aldri tiltalt.

Vi må våge å snakke om det som er smertefullt, for hvordan skal utsatte kunne fortelle, hvis vi ikke viser at vi våger og tåler å snakke om seksuelle overgrep? Åpenhet er viktig for å avlive myter, eks. om overfallsvoldtekter – det er få som blir voldtatt av en helt fremmed overgriper. De fleste blir voldtatt enten i nære relasjoner, eller på fest av folk de kjenner.

Åpenhet kan være veien til å motvirke skam. En intensjon bak å arrangere denne årlige konferansen, er nettopp å flytte skam fra utsatt til voldsutøver eller overgriper – flytte skammen dit den hører hjemme!

Feminister har i flere tiår sloss for slagordet «Det private er politisk», det løfter vold fra et privat anliggende til et samfunnsproblem. Vi støtter dette, vold er aldri en privatsak, vold er et stort og omfattende folkehelseproblem. Vi er derfor opptatt av at konferansen skal være et gratis tilbud om folkeopplysning om vold.

Vold påvirker utvikling av samfunn negativt. Bekjempelse av vold er viktig i kampen for likestilling. Nettopp FNs bærekraftsmål #5 er Likestilling mellom kjønnene. Målet er å avskaffe all vold mot jenter og kvinner innen 2030,, og omfatter menneskehandel, utnytting og seksuell vold. Nylig gikk vi mange bergensere på Nattevanding for å løfte frem bærekraftsmålene, mens på denne konferansen går vi i dybden på seksualisert vold.

Vi er stolte av årets program, som tar opp viktige tema og har mange spennende innledere. Flere av dem har viktig erfaringskompetanse. Vi må våge å lytte og snakke om vold og seksuelle overgrep. Bekjempelse av vold er ikke et individuelt, men et samfunnsansvar. FN har kampanjen UNiTE to end violence agaeinst women - og det er nettopp sammen vi må stå i bekjempelse av vold. Jeg er derfor stolt av at LO så tydelig adresserer vold som et samfunnsansvar, og som hindring for reell likestilling mellom kjønnene.

Konferansen finner sted på Salem konferansesenter onsdag 28. november.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken