Vi renholdere vil bli sett, ikke gjemt bort

Av

Hvorfor skal ikke man kunne tåle å se en renholder i normal arbeidstid når en elektriker eller rørlegger kan utføre sitt arbeid samtidig?