Vi trenger en ny slaveri-lov

Av

Det er ufattelig at de som vasker, bygger og rydder i våre byer, kan være offer for det moderne slaveriet. Både regjeringen og folk flest må ta affære.