Ingen som har ødelagt et annet menneske, kan «gjøre opp for seg»

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Et hevdvunnet rettsprinsipp er at enhver skal få lov til å begynne på ny frisk etter endt soning. At dette også skal gjelde pedofilidømte, er ytterst problematisk, skriver Erling Gjelsvik i dagens spalte.