For oss som brenner for Fana Skoleteater er det gledelig at mange innser hvor viktig teateret faktisk er for det bergenske og norske kulturliv. Men å tro at en nedleggelse av Fana Gymnas er av liten betydning for skoleteaterets mulighet til å leve videre, er i overkant optimistisk.

I et leserbrev 16. desember hevder Eirik Natlandsmyr at en slutt på skoleteateret som institusjon og talentfabrikk vil være et tap for kulturlivet. Vi kan ikke annet enn å si oss enige i det. Men veien videre går ikke nødvendigvis der Natlandsmyr peker.

LES OGSÅ: Fana skoleteater kan leve videre

I januar markerer teateret sin 30. sesong i nyere tid ved å gjenoppføre musikalkomedien «Glease» av Espen Wold. «Glease» markerte i 1986/87 gjenfødelsen av Fana Skoleteater etter en 15 år lang pause i driften. Teaterets historie går faktisk helt tilbake til 1938 – så at det er stolte tradisjoner for skoleteaterved Fana Gymnas, er det ingen tvil om.

Selv om historien sitter i veggene, er Fana Skoleteater selvsagt ikke avhengig av skolebygget i seg selv. Men Natlandsmyr overser den helt sentrale rollen som selve skolen Fana Gymnas spiller for skoleteateret. Det er den udefinerbare atmosfæren, det unike elevmiljøet og en kontinuerlig overføring av kompetanse, erfaring, rutiner og teaterglede mellom medlemmene som sikrer at teateret lever videre, år etter år. Det er hvordan samarbeidet mellom skolen og teateret har utviklet seg over tid som har gitt gode og forutsigbare rammer for virksomheten.

Ingen vet hvor teatermedlemmene forsvinner etter at jubileumssesongen er over. Til høsten kan noen av dem havne på Nordahl Grieg videregående, andre på Årstad, Amalie Skram eller i private skoler. Dermed spres både rutiner, kompetanse og erfaringer for alle vinder. Det hjelper lite å flytte teateret fysisk, så lenge atmosfære, tradisjoner og rutiner forsvinner ut bakdøren. Kontinuitetsstyret kan ikke-drive kunstig åndedrett om det ikke finnes elever som står for og kjenner selve driften.

Styrets viktigste rolle er å skape trygghet for foreningens ve og vel, også i kjølvannet av vedtaket om å legge ned skolen. Skolens elever og teatermedlemmer har i lang tid stått på dag og natt i kampen for å bevare Fana Gymnas. Det arbeidet støtter kontinuitetsstyret fullt ut. Å signalisere utflagging av skoleteateret til en annen skole før alle andre løsninger er prøvd ut er derfor helt uaktuelt.

Knyttingen til Fana Gymnas er sterk. Det er her skoleteaterets forankring og identitet ligger. Derfor vil kontinuitetsstyret først og fremst søke langsiktige løsninger som gjør at driften av teateret kan fortsetteder det har hørt til siden 1938. Vi vil gå i dialog med fylkeskommunen og eventuelle fremtidige brukere av bygget for å finne veien videre.

Mange elever har søkt seg til Fana Gymnas nettopp på grunn av skoleteateret, og vi arbeider allerede med mulige alternativer for å sikre videre drift av teateret og Fana Gymnas – slik at elevene skal kunne fortsette som teatermedlemmer i årene som kommer.

Det er uansett medlemmene, ikke kontinuitetsstyret, som beslutter skoleteaterets skjebne etter at sesongen er over. Finnes det ikke grunnlag for drift, kan årsmøtet beslutte oppløsning, eller gå inn for at virksomheten innstilles midlertidig, frem til det igjen blir skoledrift på Fana Gymnas. Pause har vi hatt før. Skoleteateret overlevde den gangen, og vil gjøre det igjen.

Det er uansett ikke teppefall ennå. Vi ønsker alle bergensere velkommen til å oppleve en av Bergens største, årlige kulturbegivenheter når Fana Skoleteater fremfører «Glease» hver eneste kveld i perioden 9.‐23. januar 2016.

Om dette er teaterets siste sesong, gjenstår å se. Institusjonen Fana Skoleteater kan bestå – hvis medlemmene vil det.