Jeg har snakket med foreldre og tidligere elever ved Fana gymnas og stilte dem spørsmålet:

«Hvorfor kjemper vi sånn for å bevare Fana gymnas?»

Det er noen kulturelle og viktige institusjoner som er viktige å bevare når vi skal bidra til en god fremtid. På samme måte som det var viktig for oss i foreldregenerasjonen, er det viktig for våre barn og kommende generasjoner å ha en plattform, en identitet og å være en del av et felleskap.

Samme skole og samme «bygd» tror vi danner et godt fundament for å vokse og å skape noe nytt. Muligheten til å gi ungdommer og barn røtter er viktigere enn før, spesielt for barna våre som vokser opp i en mye mer globalisert verden enn vi gjorde. Vi tror at mindre og lokale skoler bidrar til at ungdommene våre blir sett, ivaretatt og at færre dropper ut.

Kampen for Fana gymnas er også en kamp for å bevare et kulturminne. Skolen har stått der som en identitetsskapende kraft i 100 år, og den har i alle disse årene betydd mye for «bygda» vår. Jeg tror ikke vi skjønner hvilken bærebjelke og identitetsskapende kraft denne skolen er for bydelen, før den er borte.

Så, for å besvare det innledende spørsmålet: «Hvorfor kjemper vi for å bevare Fana gymnas?»

Fana gymnas har vært navet i søndre bydel gjennom et helt århundre, og det mener vi den bør fortsette å være inn i fremtiden.

Vi må vi slåss for fremtidige generasjoner!

Politikere; ingen skam å snu!