Nå er de bønnhørt, med topp kvalitet og priser til å få vann i munnen av. Og når endelig dette tilbudet er her – da svikter de. Hva er årsaken?

Er det beliggenheten til fiskerens salgssted? Er ikke Kystmusèet en fantastisk ramme med fersk fisk omsetning på kaikanten? Er de såkalte Torgsørgere kun gamle romantikere? 

Det minner meg om Rivelsruds død i Kjøttbasaren – en tragedie. Først da han halverte prisene for salg av hele butikkens innhold ble det trøkk. Da var det for sent. Da spilte ikke beliggenheten med vanskelig parkering noen rolle. På to dager var det tomt. Så fikk byens innbyggerne belønning med en amerikansk kaffesjappe – til å gråte over. Den virker godt besøkt – av studenter og mødre/pappaer på perm.

Skal det være hold i påstanden om at Bergensere er nokke for seg selv så krever det blant annet at byens tradisjoner holder stand. Det er snakk om en del av byens renomè.

Det er ytterst tvilsomt om byens politikere tenker i slike baner, de godkjenner istedenfor f.eks. nær en dobling av omsetningsarealet til Lagunen og andre megasentre.   Denne «politikken» suger kunder også fra sentrum, et sentrum som trenger hver eneste beboer som er igjen på Skansen. Det er disse som først og fremst må ned å hilse på fiskeren og ta med noe hjem. Kommunen bør kunne dekke annonseutgifter for fiskerne.

Kystmusèet KAN bli en tradisjon. Omsetningstid inne i Vågen er nødvendig, her foreslås Bradbenken. Siden båtene som benyttes er uten dekk og overbygning og ikke synes over kaikanten må det signaliseres at de er her. Få opp en mast med en signal i toppen som viser at nå er de her. Her kan BA hjelpe til med varsling på førstesiden med annonse dagen før.  

Hvordan det går på Nøstet vites ikke – håper det ikke allerede er oppgitt!