– Bygg nye tunneler gjennom Fløyfjellet!

William Steffensen mener man heller må prioritere å forlenge Fløyfjellstunnelene fremfor å bygge mer bybane.FOTO: BA-ARKIV

William Steffensen mener man heller må prioritere å forlenge Fløyfjellstunnelene fremfor å bygge mer bybane.FOTO: BA-ARKIV

Av

William Steffensen vil heller forlenge Fløyfjellstunnelene enn å bygge mer bybane.

DEL

DebattPå forsiden i BA fredag 15.12. sto det på med fete typer «ELENDIG LUFT i Sandviken» og undertittelen la føringen «Kjemper for lokk over veien»! Det er kommunens måling av nitrogendioksid (NO2) fra bilene som har alarmert befolkningen og skapt bekymringer i nabolaget, for målingene viser at terskelen for tiltaksgrensen på 40 mikrogram per kvadratmeter luft langt på vei overskrides ved Eidsvågs-tunnelens utløp.

Måleverdiene er så høye at noe må gjøres snarest, men undertittelen «Kjemper for lokk over veien» lover ikke godt for en varig løsning av problemene. Heller tvert imot, er jeg redd!

Les også:

Byrådet gikk i sin tid inn for å forlenge Fløyfjellstunellerne men kanaliseringen av inntektene fra bompengeselskapet til Bybanen har resultert i en kansellering av disse forlengede tunnelene.

Kostnadene ved Bybanen gjør det antakeligvis ikke mulig å gjennomføre da Bybanen tar alt!

Tanken om å bygge et lokk over trafikken fra Eidsvågstunnelen forbi Gamle Bergen til Fløyfjellstunnelen i Sandviken er derfor kommet som en krampetrekning for å kunne fortsette Bybane-utbyggingen. At NO2-gassen likevel vil lekke ut ved av- og påkjørsler ved NHH, ved Gamle Bergen og i Sandviken ved tidligere Glass Knag diskuteres ikke. Hele ubehaget feies under teppet i håp om at publikum skal tro at dette er en løsning vi kan leve med!

Vel, det er det ikke! NO2-gassen vil sive ut der det er en åpning. Gassen oppfører seg ikke som støvpartikler, men vil migrere opp og ut siden den er varm. Troen på et lokk over gamle Helleveien forbi NHH vil da være en kostbar illusjon og intet annet!

Les også:

Hensynet til motorsyklister og bilister med gamle biler og dårlig luftfilter, synes heller ikke å være ivaretatt da det vil bli ganske helsefarlig å kjøre en så lang strekning under et lokk omgitt av så mye NO2! En kan bare håpe for trafikantenes del at mye NO2 lekker ut!

Det eneste som kan løse situasjonen på sikt er en forlengelse av Fløyfjellstunnelene til Eidsvåg.

Dette kan kombineres med et velfungerende avsug hvor gassen og partikler kan vaskes med vanntåke og således fjernes helt fra bilenes avgasser.

Men jeg er redd byrådet ikke vil gå for en slik forlengelse nå. Byrådet vil heller prioritere envidereføring av Bybanen og kanalisere alle midlene til den. Det argumenteres med at siden staten tar 50 prosent av regningen vil dette bli overkommelig for Bergen, men selv med dette tilskuddet fra staten vil en utbygging av Bybanen til både Fyllingsdalen og Åsane trolig utsette forlengede tunneler til Eidsvåg med minst 30 år!

Vi kan ikke utsette en forlengelse av Fløyfjellstunnelene i 50 år til! Disse må bygges nå av hensyn til både reisende og beboere langs Åsaneveien.

Selv om bompengeselskapet skulle klare å ta inn én milliard kroner årlig etter den varslede prisoppgang, så vil det ikke monne mye. Byggingen av Bybanen til både Fyllingsdalen og Åsane vil bli dyrere enn budsjettert så påslaget i gjeld vil minst bli 15 milliarder til dagens fem milliarder!

Nedbetaling av denne gjelden vil ta minst 30 år, når utbyggingen en gang er ferdig!

Får vi også en markant stigning i rentekostnadene snakker vi fort om 40 og kanskje 50 år! Da er vi godt inne i andre halvdel av dette århundre, og det er uforsvarlig sent for dem som blir utsatt for NO2-forurensingen.

Les også andre saker om bybanen til Åsane:

Vi kan ikke utsette en forlengelse av Fløyfjellstunnelene i 50 år til! Disse må bygges nå av hensyn til både reisende og beboere langs Åsaneveien.

Hvis vi må stoppe videre utbygging av Bybanen for å finansiere disse tunnelene ja så må vi gjøre det! Helst omgående, for helsen kommer først!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags