– Solbergs «kvardagsintegrering» finst ikkje anna enn i nyårstalen

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Det må ringja ei bjølle for nokon kvar når FN finn det naudsynt å senda eigen utending til Nansens heimland grunna uro over praktiseringa av asyl-og flyktningepolitikken, skriv Oddny Miljeteig i dette innlegget.

Nei, det er ingen, ikkje av oss på venstresida, som meiner at «alle» skal koma til Noreg og at vi skal vera «heile verdas» sosialkontor.