– Bilferge er gårsdagens løsning

Øyvind Halleraker mener Harald Fatlands E39-løsning med ekspress-ferge verken er moderne eller kostnadsbesparende. ILLUSTRASJONSFOTO: Statens vegvesen

Øyvind Halleraker mener Harald Fatlands E39-løsning med ekspress-ferge verken er moderne eller kostnadsbesparende. ILLUSTRASJONSFOTO: Statens vegvesen

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Hordfast bygges ikke for å unngå hyggelige fritidsfergeturer noen ganger i året, men for å sikre konkurransekraft i regionen vår, svarer Øyvind Halleraker i Hordfast AS.

DEL

MeningerDette er andre gang på kort tid at folk fra Østlandet skriver engasjerte innlegg imot et prioritert prosjekt på Vestlandet i BA. Denne gangen ledsaget av et illustrasjonsbilde over nesten to sider!

Harald Fatland fra Oppegårds innlegg (BA 20/11) skrur tiden 20 år tilbake i tid, og presenterer bilferge som en revolusjonerende nyhet. Ferge mellom nord-Reksteren og Halhjem ble utredet og forkastet allerede på 90-tallet. Alternativet med å satse på Våge var også lansert, men senere forkastet.

Så vidt jeg vet har alle partier, så nær som SV og MDG, sluttet seg til planene om en fergefri E39. Det samme har næringslivet og deres organisasjoner her vest.

Å påstå – som Fatland gjør – at dette ikke har politisk tilslutning, er jo ikke tilfelle. Det er heller ikke sant at det er reist faglig tvil fra kompetent hold. Snarere tvert imot florerer det med spektakulære og spennende løsninger. Utfordringen har vært å få dette inn i et nøkternt spor med løsninger som også er økonomisk gjennomførbare. Der er vi nå.

Kommunedelplanen for Hordfast har vært på en bred og omfattende høring. Mange synspunkt på traseer og løsninger kom frem, men så å si ingen avviste prosjektet. Snarere tvert imot kom det til uttrykk fra mange at en måtte finne frem til kostnadseffektive og kjente løsninger. Det har Statens vegvesen nå gjort. Derfor er det galt når Fatland hevder at prosjektet har manglende oppslutning.

Nei, glem dette Fatland – det har vi som bor her gjort for 20 år siden, blant annet av årsaker som er nevnt over.

Fatland har åpenbart ikke forstått at Hordfast ikke bygges for å unngå hyggelige fritidsfergeturer noen ganger om året. Hordfast bygges for å sikre Vestlandet samme konkurransekraft som regionen Fatland har valgt å bosette seg i; Oslo-regionen.

Hordfast vil åpne for helt nye bo- og arbeidsmarkeder mellom Bergen, Midhordland, Sunnhordland, Haugalandet og Stavanger. Ja, kanskje kan vi til og med friste sivilingeniører som Fatland tilbake til Vestlandet, eller i alle fall hindre at nyutdannede reiser samme vei i fremtiden. Det er jo nettopp «dreneringen» av kvalifisert arbeidskraft ut fra Vestlandet vi må stoppe. Det gjør vi ved å skape tilnærmet like mobilitets-forutsetninger. Så er innlegget til Fatland også fullt av faktafeil og antakelser.

Øyvind Halleraker.

Øyvind Halleraker. Foto:

1. Hordfast er i dag kostnadsberegnet til 35 mrd. (inkl. mva.) Hvorav 16,5 mrd. er flytebroen. Denne arbeider Statens vegvesen målrettet med å redusere kostnadene på ytterligere.

2. En ny fergeterminal på Reksteren som skal betjene en slik kapasitetsvekst i fergetrafikken vil nødvendigvis bli svært stor. Det må bygges stor oppstillingsplass, ny havn og molo.

Dessuten vil Fatland støte på andre problemer. Fire-seks ferger med 17 minutters frekvenser (Fatlands beskrivelse) vil antakelig ikke være mulig med dagens fergeanløpssted på Halhjem-siden. Ifølge Statens vegvesen er dagens fergeterminal snart sprengt, på grunn av trang og lang innseiling. Sannsynligvis må det derfor bygges ny fergeterminal lenger ute mot Bjørnefjorden. Bare i investeringskostnader vil terminalkostnadene dra seg imot tre-fire mrd.

3. I tillegg kommer selvsagt investeringskostnader for fire-seks nye ferger neppe under 3 mrd.

I tillegg vil det selvsagt påløpe betydelige driftskostnader og dermed en kostnad som må dekkes av trafikantene for å reise med disse fergene.

4. Fatland hopper også over hvordan kostnaden på 19 mrd. for å bygge en tidsmessig vei, broer og tunneler frem til fergeterminalen sin på Reksteren skal finansieres. Sannsynligvis vil det bli bompenger også på den strekningen. Altså bompenger i tillegg til fergebillett.

5. Så hevder Fatland at bompengene på Hordfast vil bli «flere hundre kroner over satsen på Rogfast», som er kr 360,-. Nei, det kommer den ikke til å bli. Dette reguleres av takstregulativet for ferjeavløsningsprosjekter som tilsier dagen fergetakst med et påslag bland annet i forhold til passasjerandel. Passasjerer vil jo reise gratis i Hordfast. I dag koster det ca. 350 kroner for liten bil med to passasjerer i Halhjem-Sandvikvåg-sambandet. I de analyser som er utarbeidet så langt, er det på dette nivået bompengene også vil ligge. Jeg tviler meget sterkt på om Fatland sin løsning blir billigere.

Nei, glem dette Fatland – det har vi som bor her gjort for 20 år siden, blant annet av årsaker som er nevnt over.

Til slutt; vi er slett ikke handlingslammet her vest, snarere tvert imot. Det er bred politisk oppslutning om fergefri E39, både lokalt, regionalt og sentralt. I NTP er det avsatt fem mrd. i annen finansiering i første periode (2018-2023,) og 14 mrd. statlige bidrag (2024–2029.)

Prosjektet har et betydelig egenfinansieringspotensial, men best av alt; om 15 år kjører vi gratis i motsetning til evig fergebetaling.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags