Hva er det egentlig som gjør at det er nettopp Fana Gymnas noen av våre folkevalgte politikere ønsker å legge ned? Økonomi er (det dårlige) svaret, noen i HFK mener at de ikke har råd til å drive Fana Gymnas videre – jeg lurer virkelig på om de har råd til å legge ned skolen!

Vi vet alle at Fana Gymnas driver rimeligere enn de fleste andre videregående skolene i fylket (trolig rimeligst av alle). Vi vet alle at krav om opprustning til TEK 10 ikke vil være påkrevd.  Vi hører om oppblåste tall på hva det vil koste å bygge om skolen og vi hører om lave søkertall. Det er besynderlig at budsjettallene for opprustning av skolen har økt fra cirka kr 75 millioner til langt over 200 millioner, mens det i mellomtiden allerede er investert noen millioner på oppgradering av ventilasjonsanlegg, el-anlegg etc.

Det kan virke som om at de som ønsker å presse gjennom nedleggelse av skolen trenger høyere kostnader i sin argumentasjon (i mangel av andre gode argumenter).

Det er helt innlysende at det ikke trengs langt over 200 millioner for å oppgradere skolen tilfredsstillende!

At søkertallene nå har vært lave skyldes ene og alene trusselen om nedleggelse. Vi kjenner elever som ikke tok sjansen på å søke Fana Gymnas i år på grunn av faren for nedleggelse, og vi har forståelse for den frykten. Men vi kjenner flere andre som ikke lot seg skremme, fordi de ønsker å vise at de tror på bevarelse av Fana Gymnas,  fordi de vil være med og kjempe for denne fantastiske skolen og fordi de var (og er) sikker på at fornuften seirer til slutt!

Frykten for nedleggelse er det noen i HFK som har skapt. Nå må du som politiker stå frem og sørge for at rett blir rett! Du kan ikke bidra til nedleggelse av Fana Gymnas når du innerst inne vet at det blir feil.

Vi andre kan heller ikke bare kan sitte og se på at galskapen vinner frem. Vi kan ikke akseptere at Fana Gymnas, som den institusjonen denne skolen er, og med de kvalitetene og tradisjonene som skolen, elever og lærere representerer, går til grunne med et pennestrøk, i form av et vedtak fattet på uforståelig grunnlag.

Vi må bygge byen vår og samfunnet vårt videre med kvalitet og langsiktig bærekraft. Dersom vi tillater oss å la kortsiktige løsninger, kun tuftet på økonomi som skal gjøre oss til kortsiktige «helter», da har vi alle tapt.

HFK bør heller ha som klar ambisjon å bidra til å heie frem morgendagens helter fra Fana Gymnas og andre velfungerende skoler! DU kan ikke være med på å fjerne en viktig del av bydelen, en nåværende og historisk kulturbærer, en velfungerende skole med høy trivsel, lav drop-out og godt karaktersnitt, drevet av en høyst kompetent gruppe med lærere og andre ressurspersoner.

Fana Gymnas representerer verdier som har høy samfunnsnyttig verdi. Skolen har, som vi vet, et unikt skoleteater som er bidragsyter til et fantastisk skolemiljø og et viktig kulturelt bidrag i bydelen. Rekken av kjente store navn i underholdningsbransjen som startet sin karriere på Fana skoleteater er som vi kjenner lang. Kantinen på Fana Gymnas er en vernet bedrift, et fantastisk tiltak med stor verdi for både de ansatte, elever og lærere. Hvor kommer alt dette inn i regnestykkene?

Det sies at overkapasiteten på ST (studiespesialiserende) er stor i Bergen Vest, ja vel, det er nok riktig, men Fana Gymnas ligger ikke i Bergen Vest. Fana Gymnas ligger nær sykkelstier og bybane i en sterkt voksende bydel hvor fortetning er prioritert. I moderne byplanlegging er man, og bør man være opptatt av miljøpolitikk, herunder kortreiste elever og gode nærmiljø med solide fasiliteter i alle ledd.

Overkapasitet på ST i Bergen er etter alle solemerker en kortvarig problemstilling, prognoser for befolkningsvekst viser at denne overkapasiteten er en utfordring som vil være løst i løpet av få år (med mindre man bygger flere nye skoleplasser i et raskere tempo enn elevmassen øker).

Det blir i mine og de fleste andres øyne feil og uansvarlig å tenke kortsiktig i slike sammenhenger, uavhengig av hvilken skole det er snakk om å legge ned.

Antall skoleplasser på private videregående skoler i Bergen har vokst i den senere tid. Hvorfor det? Jo, ganske enkelt fordi der er et marked. Og hvorfor er der et marked? Jo, fordi noen mener de kan gi et like godt eller bedre tilbud enn HFK. Skal HFK sitte og se på dette? Skal HFK kapitulere og legge ned skoler samtidig som private skoler øker antall plasser? Er det god økonomisk politikk? Skal HFK si mellom linjene at «vi er visst ikke gode nok», eller skal HFK i stedet planlegge langsiktig og sørge for at de også i fremtiden vil være den foretrukne kvalitetsleverandør av skoleplasser i den videregående skole i Hordaland?

Elevene elsker Fana Gymnas, vi foreldre til nåværende og fremtidige elever ser så tydelig verdien av å beholde Fana Gymnas, og de mange fantastiske lærerne der brenner virkelig for skolen.

Skolemiljøet på Fana Gymnas er unikt og viktig for både nærmiljøet i bydelen, i Bergen og i Hordaland.

Dersom politikerne gir skolen fred og forutsigbarhet vil søkertallene selvsagt komme tilbake og skolen vil igjen være en økonomisk bidragsyter i HFK sin økonomi. Fana Gymnas ønsker å fortsette med å bidra til økt verdiskapning for samfunnet!

KJÆRE POLITIKERE I FYLKESTINGET, VIS OSS HVA DERE DUGER TIL – LA FANA GYMNAS LEVE!