– Barna blir taperne

Gunnar Kvåle mener det eneste som kan stoppe klimaendringene er å begrenseoljeproduksjonen.

Gunnar Kvåle mener det eneste som kan stoppe klimaendringene er å begrenseoljeproduksjonen. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Skal vi kunne bremse klimaendringene, må politikere høre på klimaforskerne og snarest iverksette tiltak for å begrense oljeproduksjonen, skriver Gunnar Kvåle i dette innlegget.

DEL

Debatt Kandidater fra Hordaland ved Stortingsvalget til høsten har svart på spørsmålet: «Hva er de viktigste klimatiltakene Norge kan gjøre». Svarene kan tyde på at mange politikere har latt seg påvirke av oljelobbyen i Norge og synes å tro at norsk oljeproduksjon ikke har noe med klimautviklingen å gjøre.

Det er bare Rødt, Miljøpartiet De Grønne (MDG), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Fremskrittspartiet (Frp) som nevner noe om sammenhengen mellom oljeproduksjon og klima.

Janette Syvertsen fra Rødt svarer at partiet vil fase ut oljeproduksjonen og krever varig vern av Lofoten, Vesterålen, Senja og Barentshavet. Anna Sofie Ekeland Valvatne, SV, skriver: «Me kan ikkje halde fram med å opne nye oljefelt – me må heller verne sårbare område». Arild Hermstad fra MDG skriver at det viktigste klimatiltaket er å avslutte letingen i nye sårbare områder, og at partiet vil gjennomføre en planmessig avslutning av oljeaktivitet på norsk sokkel i løpet av 15 år, «fordi det haster».

Det er overraskende at verken Terje Breivik (Venstre), Nils T. Bjørke (Senterpartiet) eller Line Meyer (KrF) i sine svar nevner noe om tiltak som gjelder oljeproduksjonen. Eigil Knutsen (Arbeiderpartiet) nevner at karbonfangst og -lagring er viktig, mens Erik Skutle (Høyre) synes nærmest å bagatellisere viktigheten av at Norge bidrar når han skriver: «Siden Norge slipper ut en liten andel av verdens totale utslipp, er det viktigste vi kan gjøre å bidra til internasjonale kutt».

Det er ikke uventet at Helge André Njåstad (Frp) kommer med feilaktige opplysninger om at norsk oljeproduksjon er bra for klima, en påstand som oljeindustrien og mange Frp-politikere er kjent for å fremme.

Dette gjøres selv om verdens klimaforskere lenge har pekt på at for å unngå at klimautviklingen kommer helt ut av kontroll, må produksjon og bruk av fossile brennstoff, også i Norge, avsluttes så snart som overhodet mulig. Dette tok Besteforeldrene klimaaksjon for kort tid siden opp i brev til hver enkelt av de fremste Stortingskandidatene fra Hordaland. Også i lys av dette er svarene fra de fleste kandidatene skuffende.

Det er en kjent sak at oljeindustrien og en del politikere bruker store ressurser for å fremme et falskt budskap om at fortsatt storsatsing på norsk oljeproduksjon er godt for klima.

Det er en kjent sak at oljeindustrien og en del politikere bruker store ressurser for å fremme et falskt budskap om at fortsatt storsatsing på norsk oljeproduksjon er godt for klima.

I boken om «oljelandet i klimakampen» beskriver Anne Karin Sæther hvordan det som kan kalles et «petropolitisk kompleks» i Norge over mange år har «snekret sannheter» for å fremme et budskap som ikke stemmer om at norsk oljeproduksjon er viktig for verdens fattige, at norsk gass er klimavennlig siden den erstatter kull og at det må satses på norsk oljeproduksjon fordi vi produserer så mye renere enn andre.

Skal vi kunne bremse klimaendringene og skape et bærekraftig samfunn, må våre politikere slutte å stole på oljelobbyen, men høre på klimaforskerne og snarest iverksette tiltak for å begrense oljeproduksjonen.

Dagens barn blir taperne hvis vi lar oljeindustrien bestemme hvordan klimautfordringen skal takles.

I papirversjonen av innlegget ble det feilaktig skrevet at Anna Sofie Ekeland Valvatne (SV) ikke nevner tiltak som gjelder oljeproduksjonen i sitt svar. Som det framgår av innlegget her svarte hun: "Me kan ikkje halde fram med å opne nye oljefelt – me må heller verne sårbare område". Jeg beklager denne feilen! Gunnar Kvåle

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags