Selv om Norge i stor grad klarer seg med vannkraft, pumpes det store mengder olje og gass fra norsk sokkel. Er dette fremdeles nødvendig, og kan dette fremdeles forsvares når vi vet at olje og gass fører til global oppvarming? Jeg og flere unge i dag tror ikke at disse gamle vanene kan fortsette. Hvis du er oppdatert om dagens klimaproblem, vet du egentlig hvorfor.

Jeg er 23 år, og jeg vil være med på å bygge fremtiden.

Unge bryr seg. Vi ser alle hvordan miljøet rundt oss har endret seg, og vi vet at menneskeskapte klimaendringer er en viktig årsak til dette. Her i Bergen har jeg opplevd to tørre og 21 våte år i løpet av min levetid, og kun to år med temperatur under normalen.

Våren kommer tidligere, høsten varer lenger og vinterværet er mer variabelt nå enn før. Det er som om kloden skifter klær. Det er så opplagt, så hvorfor gjør vi ikke mer?

Folk bryr seg ikke nok. Mannen på gata, naboen din og statsministeren – de bryr seg rett og slett ikke nok. Men heldigvis er vi i en brytningstid. For selv om Norge øker CO 2 -utslippene og ikke er i nærheten av å nå Paris-avtalen, så skjer det endringer i samfunnet. En kollektiv klimaoppvåkning.

Fornybar energi er i ferd med å bli billigere enn fossil energi. Likevel sier Det internasjonale energibyrået (IEA) at vi ikke vil klare oss uten olje og gass i fremtiden. Det samme byrået har de siste 15 år systematisk underestimert faktisk økning av fornybar energi. Våre myndigheter legger IEA sine feilvurderinger til grunn for fremtidens olje- og gassbehov.

Dette kan ikke lenger fortsette.

Fornybar energi er i ferd med å bli billigere enn fossil energi.

 

Staten ble derfor saksøkt, med de unge som sentrale pådrivere. Grunnlovens miljøparagraf 112 ble testet ut i rettssystemet. Kan olje- og gassutvinning i nordområdene forsvares når utslippene fører til alvorlig og langvarig klimaendring? Selv internasjonalt fikk dette stor oppmerksomhet. Fordi –å satse videre på olje og gass motstrider ikke bare rettigheten til et godt miljø, også for etterslekten, men setter oss i en økonomisk fare. Denne inntekten vil ikke være tilstrekkelig, kanskje allerede om 20-30 år.

I løpet av mine fire år på UiB har tilslutningen til petroleumsfagene falt med 76 prosent.

 

Samtidig har det blitt opprettet en svært populær masterlinje i fornybar energi. Vi unge tar veivalget i egne hender, og søker en utdannelse som er på lag med den grønne fremtiden vi ønsker. Men hvordan i all verden kan overgangen til fornybar energi komme raskt, når vi fortsatt satser så tungt på olje og gass?

Som student ved Geofysisk institutt har jeg lært mye om hvordan kloden fungerer. Jeg har fått et innblikk i fortidens og nåtidens klimasituasjon, av de fremste forskerne innenfor fagfeltet. Dette har fått meg til å engasjere meg i problemet vi står overfor.

Det som startet som en liten gnist inni meg har tatt fyr. Jeg har en stemme, og jeg vil bruke den.

Fra det som før ville vært en debatt om hvorvidt menneskeskapte klimaendringer eksisterer, ønsker vi heller å vite mer om hvordan samfunnet kan omstilles for å sikre et klima som er levelig for fremtidige generasjoner. Jeg vet det er lett å si at «vi må gjøre noe», at «politikerne må gjøre noe», at «du må gjøre noe». Men ingenting blir gjort av seg selv, alle må bidra. Og i mangel av lederskap tar vi opp problemet.

Vi unge ønsker en grønn energiomstilling og en bærekraftig måte å leve på. Men dette er vanskelig å få til når dagens beslutningstakere styrer toget med lukkede øyne.

Vi er på kollisjonskurs –våkn opp og bytt spor!