Vi klarer ikke å skille den «milde» fra den «aggressive» prostatakreften. Det gjør at altfor mange dør – og altfor mange mister potensen uten grunn. Det haster å finne svar.

Antall tilfeller av prostatakreft øker blant norske menn. Samtidig som at flere lever med og dør med prostatakreft, snarere enn å dø av kreftformen, får også flere hemmende senskader av behandlingen.

Senskader som kunne vært unngått.

I år får nær 5000 menn prostatakreft i Norge. 466 rammes årlig bare i Hordaland. Prostatakreft er Norges klart mest utbredte kreftform.

Nå ønsker vi å få flere til å bry seg, at flere skal få vite mer og at det samles inn mer penger til å finne svar på de aller vanskeligste spørsmålene.

 

Vet du hvordan prostata ser ut eller hvor den befinner seg? De færreste gjør det. Den ligger like under urinblæren hos menn og ligner en valnøtt, både i form og størrelse.

Får du kreft i denne, kan det være livsfarlig. Men det kan også være nærmest problemfritt.

Her ligger et av disse store spørsmålene. Det finnes nemlig to former prostatakreft. En aggressiv, som vokser fort og kan spre seg – og en mild og passiv, som vokser langsomt og nesten aldri fører til trøbbel.

Problemet er at vi mangler gode verktøy til å stille rett diagnose; vi klarer ikke godt nok å skille den «aggressive» fra den «milde». Det får noen fryktelige konsekvenser. Mange menn dør unødvendig fordi den «aggressive» prostatakreften blir oppdaget for sent. Andre menn får den «milde» formen og behandles uten grunn. Mange må leve hele eller deler av resten av sitt liv med alvorlige følger av behandlingen – som impotens og lekkasjer.

Befolkningen eldes og antall prostatakrefttilfeller vil øke med nær 40 prosent de neste 10–12 årene.

 

Blå sløyfe er en nasjonal solidaritetsaksjon som har som mål å øke kunnskapen om prostatakreft og skaffe midler til forskning på prostatakreft. Gjennom årets aksjon ønsker vi også å rette oppmerksomheten mot behovet for å skaffe bedre diagnoseverktøy for prostatakreft.

Det finnes undersøkelser og prosjekter med svært lovende resultater. Det forskes på og prøves ut andre typer blodprøver og også urinprøver som viser lovende resultater på nettopp det å oppdage og skille ut de med den mest aggressive kreften.

Andre steder ser man på muligheten for å bruke billeddiagnostikk (MR) for å stille en mer nøyaktig diagnose, slik at pasienten får den beste behandlingen for seg. Men vi trenger fortsatt mer forskning.

 

For det haster. Omfanget øker. Befolkningen eldes og antall prostatakrefttilfeller vil øke med nær 40 prosent de neste 10–12 årene. Allerede i 2030 forventes det at 7000 rammes årlig.

La oss jobbe for at flere menn kan overleve, færre blir overbehandlet – og at så mange menn som mulig kan leve lange og gode liv.

Støtt kampen mot prostatakreft, støtt Blå sløyfe!