«Folk flest» vil også til Grieghallen, Flatekvål!

Lars Jarle Nore (f.v.) og Torstein Skauge fra Rambøll, Bernt Bauge fra Harmonien, Mary Miller fra BNO og Olav Munch fra Grieghallen vil bygge et stort operahus ved siden av Grieghallen.FOTO: Magne Turøy

Lars Jarle Nore (f.v.) og Torstein Skauge fra Rambøll, Bernt Bauge fra Harmonien, Mary Miller fra BNO og Olav Munch fra Grieghallen vil bygge et stort operahus ved siden av Grieghallen.FOTO: Magne Turøy

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Griegkvartalet kan bli en kulturarena-klynge av internasjonalt format og Vestlandets sentrale møtested, skriver Bernt Bauge, Mary Miller og Olav Munch.

DEL

DebattI kommentaren til BA-journalist Kai Flatekvål Folk flest vil ha konsertopplevelser som på Koengen gjør han en prisverdig analyse av publikumsstatistikk knyttet til ulike musikk- og scenekunstuttrykk i Bergen.

Og maner også til samhandling blant aktørene for å komme frem til en felles prioritering om hvilke infrastrukturprosjekt på kulturfeltet som bør komme fremst i køen.

LES OGSÅ:

En slik prosess er som kjent nå i gang etter at kommunen avholdt sin innspillskonferanse for ny arenaplan sist uke. Men BA feiler likevel på utgangspunktet for sin analyse og bommer på konklusjonen, etter vår mening.

Bergen Live gjør en viktig jobb for å bringe kjente artister til Bergen, og byen trenger absolutt en hensiktsmessig konsertarena – gjerne under tak – for de store populær-eventene som trekker (ti-) tusenvis av publikummere. Men dette er vel neppe et prosjekt som vi kan regne med at staten vil engasjere seg i.

LES OGSÅ: Vil ha konsertarena på Lille Lungegårdsvann - igjen

Den statlige kulturpolitikken vil, slik vi forstår den, først og fremst fokusere på å sikre handlingsrom, utviklingsmuligheter og publikums tilgang for de kunstuttrykk som ikke bærer seg selv økonomisk. Når det gjelder kulturell infrastruktur, vil et statlig engasjement primært sikte seg inn mot de institusjoner som staten har helt eller delvis ansvar for.

Det forklarer langt på vei statens delbevilgning av midler til bygg for Carte Blanche og BIT Teatergarasjen. DNS sitt behov for utvidede lokaler tenkes så vidt vi vet som et fullt ut statlig prosjekt, siden DNS er en 100 prosent statlig institusjon.

LES OGSÅ: Vil bygge operahus rett ved siden av Grieghallen

Det er vanskelig å forestille seg at Bergen Live som privat kulturaktør skulle vinne Kulturdepartementets gehør for sitt storarena-behov, selv med backing fra Bergen kommune.

Så slår det oss som står bak lanseringen av nytt opera- og konserthus i et samlende Griegkvartal, at vi så langt ikke har fått frem hvilke funksjoner og hvilke behov dette prosjektet faktisk er ment å skulle dekke.

Behovet for en mellomstor scene og sal for opera, musikkteater og konserter i Bergen har vært anerkjent lenge.

Behovet for en mellomstor scene og sal for opera, musikkteater og konserter i Bergen har vært anerkjent lenge.

Når vi nå har fremlagt en plan der vi vektlegger at den nye salen må ha hesteskoform med førsteklasses akustikk, er det samtidig viktig å peke på at dette skal være en sal for alle de musikalske og sceniske uttrykksformer en slik scene og sal kan romme: Ikke bare akustiske konserter og opera, men også musikaler, rytmisk musikk, elektronisk forsterkede musikk- og sceneuttrykk, ballett og dans, rock, standup og mere til kan finne sted her.

Nytt bygg: Aktørene i Grieghallen drømmer om å bygge et nytt opera- og konserthus rett ved siden av byens			kulturelle storstue. En milliard kroner vil herligheten koste, om Bergen Nationale Opera, Harmonien og Grieghallen AS får det som de vil.Tegninger: Rambøll

Nytt bygg: Aktørene i Grieghallen drømmer om å bygge et nytt opera- og konserthus rett ved siden av byens kulturelle storstue. En milliard kroner vil herligheten koste, om Bergen Nationale Opera, Harmonien og Grieghallen AS får det som de vil.Tegninger: Rambøll

Plasseringen ved siden av den godt etablerte Grieghallen vil opplagt gi betydelige besparelser på investering og drift, men vil også skape kunstneriske og publikumsmessige synergier. Huset vil komplementere Grieghallens nåværende funksjoner og vil øke Grieghallens samlede fleksibilitet betraktelig. Total setekapasitet for Griegsalen, Peer Gynt salen og den nye salen vil bli om lag 3500.

Tenk bare på de muligheter som i fremtiden kan gis for at musikaler settes opp for en lengre tidsperiode i den nye salen samtidig som Bergen Filharmoniske Orkester har sine prøver og konserter i Griegsalen og konferanser finner sted i Peer Gynt salen.

Eller motsatt: Når for eksempel Bergen Live vil leie Griegsalen for sine gjestespill, kan Bergen Filharmoniske og Bergen Nasjonale Opera fremføre opera i den nye salen, eller orkesteret kan gi sine konserter tilpasset formatet der. Og ikke minst: Tenk deg når hele arenaklyngen koker av sydende aktivitet rundt Festspillenes samlede programmer- ing.

Og med det nye husets moderne foajéfasiliteter knyttet sammen med Grieghallens ikoniske foaje, skapes muligheter for åpne og levende møteplasser for publikum dagen og uken gjennom. På fine dager kan bergensere og tilreisende til og med vrimle på sal- og scenetårntakets sjenerøse flater!

Griegkvartalet kan bli en kulturarena-klynge av internasjonalt format og Vestlandets sentrale møtested.

Som et samlende kulturelt kraftsenter vil Griegkvartalet legge grunnlag for ny kunstnerisk kreativitet og nye opplevelser for et større publikum. Både institusjonelle og frie kulturaktører vil få nye utviklingsmuligheter. Næringsliv og organisasjonsliv får fleksible konferansefasiliteter.

Griegkvartalet kan bli en kulturarena-klynge av internasjonalt format og Vestlandets sentrale møtested.

Griegkvartalet skal bringe folk sammen!

Og her må vi dessuten minne om tallenes tale hva gjelder Grieghallen per i dag: I rekordåret 2017 besøkte 250.000 publikummere konserter i Grieghallen. Totalt inkludert alle typer arrangementer var 400.000 på besøk i byens storstue. Dette er også «folk flest».

All erfaring viser at nye, attraktive og åpne arenaer skaper sin egen etterspørsel. Tenk bare på Operaen i Oslo, som har langt over doblet sitt publikumstall fra den gamle scenen på Youngstorget. Det må være lov å forestille seg en tilsvarende effekt for et nytt Griegkvartal også.

Vi har sagt at en realisering av Griegkvartalet kan bli det største og viktigste kulturelle løftet i Bergen siden byggingen av Grieghallen.

Store ord, ja vel. Men Bergen trenger nå en ny positiv omdreining som kan løfte regionens kulturliv for kommende generasjoner. Tiden er inne er inne for å ta grep for Bergen og Vestlandet nå!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags