Norges styreledere har honorar så det holder

Av

Styremedlemmenes forening krever høyere honorar, og regjeringen åpner igjen for å gi til de som trenger det aller minst.