Et retningsvalg for Bergen

Av

Skal byen holde stø kurs eller spore av i et bomvalg?