Økologisk er sunnest!

En fersk metastudie har sett nærmere på 196 vitenskapelige artikler om melk og kjøtt, og konklusjonen, publisert i British Journal of Nutrition, er at de økologiske produktene har klare helsemessige fordeler, skriver Sondre Båtstrand fra Miljøpartiet De Grønne.

En fersk metastudie har sett nærmere på 196 vitenskapelige artikler om melk og kjøtt, og konklusjonen, publisert i British Journal of Nutrition, er at de økologiske produktene har klare helsemessige fordeler, skriver Sondre Båtstrand fra Miljøpartiet De Grønne. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Det er verdt å merke seg at problemet i dag ikke er manglende matproduksjon, men dårlig fordeling og utbredt matkasting, skriver Sondre Båtstrand i dette innlegget.

DEL

DebattRiksrevisjonen har påpekt manglende politisk vilje til å følge opp ambisjonene om 15 prosent økologisk produksjon og konsum av mat. Fremfor å etterlyse politiske tiltak for økt økologisk drift, velger BA på lederplass heller å så tvil om fordelene ved å redusere bruken av sprøytemidler og kunstgjødsel.

Ifølge BA er motstanden basert på følelser, mens såkalt moderne landbruk er basert på vitenskap. Det er en kunstig motsetning, og jeg minner om at det nettopp er vitenskapelige argumenter som har ført til utfasing av noen av de verste sprøytemidlene, slik som DDT.

Det stemmer at det er forsket forholdsvis lite på helsemessige fordeler med økologisk versus konvensjonell mat, men det betyr ikke at det er fullstendig mangel på vitenskapelighet. «Nyere studier viser at økologisk mat kan bidra til bedre helse. De viktigste bidragsyterne kan være: høyere innhold av antioksidanter i økologisk produsert plantekost og høyere innhold av essensielle fettsyrer i produkter fra dyr som beiter/går fritt», konkluderer medisinprofessor Gerd Holmboe-Ottesen i en artikkel i Tidsskrift for den norske legeforening.

En fersk metastudie har sett nærmere på 196 vitenskapelige artikler om melk og kjøtt, og konklusjonen, publisert i British Journal of Nutrition, er at de økologiske produktene har klare helsemessige fordeler.

BAs lederskribent bruker som argument at befolkningsveksten krever effektiv matproduksjon, og det er nok ingen uenig i. Det er verdt å merke seg at problemet i dag ikke er manglende matproduksjon, men dårlig fordeling og utbredt matkasting. Videre kan vi lytte til FNs spesialrapportør for matsikkerhet som uttaler at «Dagens vitenskapelige bevis demonstrerer at agroøkologiske metoder presterer bedre enn bruk av kjemikalier når det gjelder å øke matproduksjon der de sultende lever.

En FN-rapport dokumenterer at økologiske metoder har gitt 80 prosent større avlinger i 57 utviklingsland, med et afrikansk gjennomsnitt på 116 prosent. Det er også et poeng hva slags mat vi spiser, og at det norske kjøttkonsumet er altfor høyt til å kunne danne mønster for globale matvaner i en bærekraftig verden.

Økologisk drift har klare miljøfordeler. Uten energikrevende kunstgjødsel og forurensende sprøytemidler, bidrar økologisk landbruk til mer fruktbar jord og biologisk mangfold. Seks langtidsforsøk som sammenliknet økologiske og konvensjonelle systemer viste langt større karbonbinding ved økologisk drift.

Når det gjelder dyrevelferd er det også fordeler ved økologisk drift, ikke bare for fugler og bier som lever rundt åkrene, men også for dyrene på gården, særlig når det gjelder fjørfe. Kravene kan imidlertid bli strengere for andre typer dyrehold, innen så vel økologisk som konvensjonell drift.

BA kroner lederartikkelen med en påstand om at en logisk følge av skepsis til sprøytemidler og kunstgjødsel er motstand mot medisiner og mobiltelefoner! Som en som er for økologisk landbruk samtidig som jeg selvsagt sier ja til medisiner og mobiltelefoner, er jeg nysgjerrig på logikken bak den påståtte logiske følgen.

I mellomtiden fortsetter Miljøpartiet De Grønne lokalt arbeidet med å øke Bergen kommune innkjøp av økologiske varer, mens vi på Stortinget blant annet vil kutte momsen på økologiske varer og på andre måter støtte opp om økologisk landbruk.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags