Derfor skal vi feire så det merkes

Av

Det vil være en forsømmelse å gi fra seg en slik anledning til å slå på stortrommen.