Jo, vi har en solid plan for byen vår

– Det vil ta tid å reparere byen, men vi har en god plan for det, svarer Rasmus Haugen Sandvik til kritikken fra Sigmund Skibenes om at Bergen mangler en tydelig plan for byutvikling. Foto: Arne Ristesund

– Det vil ta tid å reparere byen, men vi har en god plan for det, svarer Rasmus Haugen Sandvik til kritikken fra Sigmund Skibenes om at Bergen mangler en tydelig plan for byutvikling. Foto: Arne Ristesund

Av

Påstanden om at Bergen mangler en tydelig plan, er feil. Men det er forståelig at det fremstår slik.

DEL

MeningerLille julaften skrev Sigmund Skibenes at Bergen mangler en tydelig plan for byutvikling. Dette er feil, men det er forståelig at det kan fremstå slik. Det tar fem år før man ser konsekvensene av politikk innen byutvikling, og det som bygges i dag er ofte er utslag av gammel politikk. Det viktigste vi gjør for å rette på dette gjør vi gjennom Kommuneplanens arealdel (KPA). Den forventes vedtatt til våren, og vil gi et klart inntrykk av hvor Arbeiderpartiet vil med byutviklingen. Jeg tror Skibenes blir fornøyd. Til de konkrete poengene Skibenes trekker frem er jeg stort sett enig. Utviklingen av Damsgårdssundet har vært uheldig, og hotellvirksomheten der jobber vi med å få bukt med i dialog med beboerne.

At sentrumshandelen sliter er vi også vel kjent med, og kjøpesentrene rundt byen skulle aldri vært godkjent – men det ble de før vi kom til makten. Nå kan vi ikke reversere det, men må prøve å støtte sentrum på annet vis. Vi må gjøre det vi kan uten at det går på bekostning av enda viktigere mål som å redusere utslipp og lange reiseveier.

Det gjøres best ved å få flere boliger som sokner naturlig til sentrum, primært på Dokken og Nygårdstangen, til forskjell fra å tilrettelegge for mer bilisme inn mot sentrum. Vi er også garantister for videre kollektivsatsing slik at større områder av byen over tid skal kunne klare seg uten personlig bil. Der Høyre og Frp sto for bilbaserte kjøpesentre og nå sår tvil om Bybanen, står vi fortsatt last og brast med det klart viktigste byutviklingsprosjektet i byen – Bybanen.

Markedet gjør at dersom noe bygges billig og prosjektet blir populært, går prisene opp, og første generasjon av eiere tar ut hele gevinsten.

Skibenes påpeker videre med rette at rammebetingelsene for byutvikling er for skjøre, slik at beslutninger fattes på sviktende grunnlag. På den ene siden har planleggingskapasiteten i kommunen blitt bygget jevnt og trutt ned over tid, vi har mistet Tomteselskapet som var et viktig verktøy for å skape god koordinert utvikling, og en del dårlige vedtak fra tidligere – som kjøpesentrene – har vidtrekkende negative konsekvenser. Det vil ta tid å reparere byen, men vi har begynt å oppbemanne med nye planressurser og tatt grep i KPA. For å svare på hva som er vår politikk for byen er tre viktige premisser sentrale:

  • Bergens befolkningsprognose er nylig revidert og byen forventer en ganske stabil befolkning over tid, som tilsier et lite behov for nye boliger. Dette gir grunnlag for en streng utviklingspolitikk, slik at det som bygges bygges med høy kvalitet.
  • Gjennom de internasjonale klimaavtalene er Norge forpliktet til å kutte radikalt i utslipp, samtidig som Bergen lokalt har særlige utfordringer med luftkvalitet. Dette tvinger frem radikale tiltak for å redusere utslipp fra både skip, vedfyring og bilisme for å nevne noe.
  • Det er viktig å ivareta en viss forutsigbarhet for utbyggere som investerer store summer over mange år. Det betyr at selv om vi som i dag styrer byen for eksempel ikke ønsker et prosjekt må vi også ta noe høyde for saksgangen under tidligere Høyre- og Frp-styre.

På den bakgrunn er det en rekke grep vi legger opp til som viser at vi har en plan for Bergen slik Skibenes etterspør. Vi ønsker tydeligere prioritering av hvor det bygges tettere, som vedtatt i strategisk temakart av 2016. Dette følger av tverrpolitisk enighet om å få bukt med bilismen i Bergen, som er landets mest omfattende sett opp mot befolkning.

(Fortsetter under bildet)

Vi vil bygge ut to nye bydeler i Bergen, på Nygårdstangen og Dokken hvor Havnerådet har vedtatt flytting av godshavn til Ågotnes. Det er en naturlig konflikt mellom kvalitet og sosial profil som går rett til hjertet på Arbeiderpartiet.

Markedet gjør at dersom noe bygges billig og prosjektet blir populært, går prisene opp, og første generasjon av eiere tar ut hele gevinsten. Det gir ikke sosiale gevinster over tid. Det vi derimot ønsker er å ruste opp områder med levekårsutfordringer, og på den måten gjøre dem mer attraktive. Med andre ord må nybygg ha høy kvalitet, så setter vi inn ressurser for å øke attraktiviteten av allerede byggede boliger.

Det er greit at folk flytter ut av byen dersom de også jobber lokalt, men det har veldig uheldige miljøkonsekvenser om de flytter ut og fortsatt jobber i byen. Dette er likevel ikke et argument for å lempe på kravene. Løsningen er at det stilles tilsvarende krav til andre kommuner gjennom Fylkesmannen, og hvis det drøyer må Bergen vurdere å ta grep for å sikre at ikke omegnskommunene nyter godt av Bergens arbeidsmarked uten å samtidig ta del i kostnadene knyttet til moderne mobilitets- og planpolitikk.

Ettersom vi ikke forventer vesentlig økning i befolkning kan vi sette økte krav til de prosjektene som bygges ut. Byrådet foreslår en generell høydegrense på fire etasjer, som utbyggere må argumentere for å få unntak fra, økte krav til leilighetsstørrelser, uteareal og andre kritiske faktorer for folks bokvalitet.

Vi i Arbeiderpartiet har en plan, men resultatet av planen vil man først se om fire-fem år, når utbyggere og administrasjon har jobbet på bakgrunn av planen som vedtas i 2019.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags