Mer vei for pengene

Av

Omorganiseringen av Statens vegvesen må gi mer vei for pengene. Det trengs, ikke minst i vår landsdel.