Moria er ikkje Soria Moria

Av

Ein evakuering av dei mest sårbare flyktningane må prioriterast – no. Med ein einaste gong.