Øk bøtene for bruk av mobiltelefon bak rattet

Av

Det er urimelig å behandle to selvvalgte former for trafikkfare så forskjellig.