Skolen må stille krav til både elever og foreldre

Av

Det er gjerne de foreldrene som burde være der som gjentatte ganger dropper møter med skolen.