Tåler du å høre at livet ikke alltid er bare bra?

Av

Noen ganger venter ganske tøffe og nesten umulige forventninger fra samfunnet til dem som ikke har det bra.