Vindkraft på land er et miljøpolitisk blindspor

Av

Vi må ha en bred offentlig debatt om fremtidens kraftproduksjon i Norge.